Top 50 hình nền phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp

Top 50 hình ảnh và hình nền phong cảnh thiên nhiên Việt Nam về núi rừng, biển, đồng lúa, thác nước,… lãng mạn, mọi người thốt lên đẹp cho máy tính, laptop. Việt Nam, tên chính thức là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là một quốc gia ở rìa phía đông của bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Đông Nam Á, giáp Lào, Trung Quốc, Campuchia, Biển Đông và vịnh Thái Lan. Thủ đô là Hà Nội từ năm 1976, Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 188 quốc gia, là thành viên của Liên Hiệp Quốc, ASEAN, WTO, Phong trào không liên kết cùng một số tổ chức quốc tế khác.

Trước khi là thuộc địa của Pháp nửa sau thế kỷ XIX, Việt Nam có những giai đoạn lệ thuộc phong kiến Trung Quốc và các triều đại độc lập. Thất bại tại Điện Biên Phủ năm 1954 khiến Pháp rút lui. Việt Nam chia cắt làm hai rồi tái thống nhất sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975. Năm 1986, Đảng Cộng sản cải cách đưa Việt Nam hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Từ năm 2000, Việt Nam thuộc nhóm những nước đang phát triển có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất. Quốc gia này cũng đang đối mặt với ô nhiễm môi trường, nghèo đói và tham nhũng.

Xem thêm: Top 50 hình nền logo và biểu tượng mặt cười cute, toe toét đáng yêu

Dưới đây là hình ảnh và hình nền phong cảnh thiên nhiên Việt Nam về núi rừng, biển, đồng lúa, thác nước,… lãng mạn:

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 1

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 2

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 3

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 4

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 5

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 6

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 7

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 8

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 9

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 10

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 11

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 12

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 13

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 14

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 15

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 16

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 17

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 18

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 19

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 20

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 21

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 22

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 23

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 24

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 25

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 26

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 27

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 28

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 29

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 30

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 31

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 32

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 33

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 34

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 35

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 36

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 37

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 38

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 39

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 40

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 41

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 42

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 43

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 44

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 45

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 46

Top 50 hình ảnh phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp số 47

Tổng hợp