Top 50 hình nền phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng

Chúng tôi chia sẻ top 50 hình ảnh và hình nền phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu – autumn wallpaper thơ mộng, share facebook hay tải về máy miễn phí. Thu là mùa thứ ba trong bốn mùa trên Trái Đất và một số hành tinh. Nó là giai đoạn chuyển tiếp từ mùa hạ sang mùa đông.

Mùa thu là mùa trong đó phần lớn các loại cây trồng được thu hoạch và các loại cây rụng lá mất lá của chúng. Nó cũng là mùa mà thời gian ban ngày ngắn dần lại và lạnh hơn (đặc biệt rõ nét là ở các vĩ độ lớn). Tại các khu vực ôn đới thì lượng mưa cũng tăng dần lên trong một số khu vực.

Về mặt thiên văn học, mùa thu bắt đầu từ thời điểm thu phân (khoảng 23 tháng 9 ở Bắc bán cầu và 21 tháng 3 ở Nam bán cầu), và kết thúc vào thời điểm đông chí (khoảng 21 tháng 12 ở Bắc bán cầu và 21 tháng 6 ở Nam bán cầu). Tuy nhiên, các nhà khí tượng học tính toàn bộ các tháng Ba, Tư và Năm ở Nam bán cầu cũng như các tháng Chín, Mười và Mười Một ở Bắc bán cầu như là thời gian của mùa thu. Ngoại lệ đối với các định nghĩa này là lịch Ireland trong đó người ta vẫn tuân theo chu kỳ Celt, ở đó mùa thu được tính như là toàn bộ các tháng Tám, Chín và Mười. Ngoài ra, theo lịch Trung Quốc thì mùa thu bắt đầu được tính từ tiết lập thu (khoảng ngày 7 tháng 8 và kết thúc vào tiết lập đông (khoảng ngày 7 tháng 11 dương lịch).

Mặc dù thời gian ban ngày bắt đầu ngắn lại rõ nét từ tháng Bảy hoặc tháng Tám ở Bắc bán cầu và tháng Giêng hay tháng Hai ở Nam bán cầu, nhưng thông thường trong tháng Chín hay tháng Ba thì sự thoái trào mới trở nên rõ ràng hơn và đột ngột hơn trong so sánh với sự kéo dài thời gian ban ngày của mùa hè.

Mùa thu thông thường cũng được định nghĩa như là mùa khai trường ở phần lớn các quốc gia, do chúng thông thường bắt đầu vào đầu tháng Chín hay tháng Ba (phụ thuộc vào từng bán cầu).

Xem thêm: Top 50 hình nền phong cảnh thiên nhiên Việt Nam lãng mạn và đẹp

Dưới đây 50 hình ảnh và hình nền phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng:

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 1

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 2

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 3

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 4

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 5

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 6

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 7

hình ảnh và hình nền phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 8

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 9

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 10

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 11

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 12

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 13

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 14

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 15

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 16

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 17

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 18

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 19

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 20

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 21

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 22

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 23

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 24

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 25

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 26

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 27

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 28

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 29

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 30

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 31

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 32

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 33

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 34

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 35

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 36

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 37

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 38

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 39

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 40

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 41

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 42

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 43

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 44

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 45

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 46

hình ảnh phong cảnh thiên nhiên lãng mạn về mùa thu thơ mộng số 47

Tổng hợp