Top 50 hình nền logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook

Blog Tailieufree chia sẻ bộ tuyển tập top 50 hình ảnh và hình nền logo Apple là thương hiệu sang chảnh của các sản phẩm iPhone hay MacBook được mọi người yêu thích. Apple là “quả Táo” trong tiếng Anh, nhưng nó cũng là cái tên của một công ty có giá trị hàng đầu trong giới công nghệ. Nhắc đến Apple là phải đề cập ngay tới những sản phẩm “sang chảnh” như iPhone hay MacBook. Và đây là 5 thông tin cần biết về “Táo khuyết” nhằm giúp các bạn nắm bắt được những nét nổi bật nhất của họ.

Apple là gì?

Apple Inc. là một tập đoàn công nghệ của Mỹ được thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 1976 bởi Steve Jobs, Steve Wozniak, và Ronald Wayne dưới tên Apple Computer, Inc. Apple có trụ sở chính đặt tại Silicon Valley ở San Francisco, tiểu bang California.

Sản phẩm đầu tiên của công ty là chiếc Apple I và có giá là 666.66 USD nhưng bấy giờ, nó chỉ có một bo mạch chủ cùng bộ xử lý và bộ nhớ.

Xem thêm: Top 20 hình ảnh thể hiện mặt tối của đời sống hiện đại

Dưới đây là 50 hình nền logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 1

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 2

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 3

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 4

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 5

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 6

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 7

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 8

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 9

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 10

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 11

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 12

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 13

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 14

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 15

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 16

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 17

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 18

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 19

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 20

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 21

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 22

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 23

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 24

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 25

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 26

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 27

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 28

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 29

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 30

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 31

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 32

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 33

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 34

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 35

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 36

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 37

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 38

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 39

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 40

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 41

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 42

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 43

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 44

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 45

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 46

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 47

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 48

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 49

hình ảnh logo Apple là thương hiệu sản phẩm iPhone hay MacBook số 50

Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *