Top 50 hình nền 4k cực quang Aurora – Bắc cực quang chất lượng full hd

Bộ sưu tập top 50 hình ảnh và hình nền 4k cực quang Aurora – Bắc cực quang chất lượng full hd, mọi người thỏa sức tải về máy hoàn toàn miễn phí. Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh. Các cực quang mạnh nhất thường diễn ra sau sự phun trào hàng loạt của Mặt Trời. Các dải sáng này liên tục chuyển động và thay đổi làm cho chúng trông giống như những dải lụa màu trên bầu trời. Đây có thể coi là một trong những hình ảnh đẹp của tự nhiên.

Trên Trái Đất, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh, các cực quang được sinh ra do tương tác của các hạt trong gió mặt trời với từ trường của hành tinh, và vì thế chúng là rõ nét nhất ở các vĩ độ cao gần các cực từ. Vì lý do này, cực quang diễn ra ở Bắc bán cầu Trái Đất được gọi là bắc cực quang, hay ánh sáng bắc cực; và ở Nam bán cầu thì là nam cực quang. Tuy nhiên, cực quang cũng diễn ra trên Kim Tinh và Hỏa Tinh mà chúng lại gần như không có từ trường của hành tinh. Trên Kim Tinh, các phân tử của khí quyển được tích tụ năng lượng trực tiếp từ gió mặt trời; trên Hỏa Tinh, các cực quang diễn ra gần các điểm dị từ khu vực trong lớp vỏ hành tinh, là tàn dư của từ trường cũ của hành tinh (giả thiết) mà ngày nay không còn tồn tại nữa. Trên Trái Đất, cực quang diễn ra khi các đới bức xạ Van Allen trở nên “quá tải” với các hạt cao năng lượng, sau đó chúng đổ xuống các đường sức từ và va chạm với lớp trên của bầu khí quyển Trái Đất.

Xem thêm: Top 50 hình ảnh và hình nền logo tổ chức jedi order full hd cho máy tính

Dưới đây là top 50 hình ảnh và hình nền 4k cực quang Aurora – Bắc cực quang chất lượng full hd:

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 1

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 2

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 3

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 4

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 5

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 6

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 7

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 8

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 9

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 10

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 11

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 12

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 13

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 14

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 15

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 16

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 17

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 18

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 19

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 20

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 21

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 22

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 23

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 24

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 25

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 26

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 27

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 28

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 29

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 30

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 31

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 32

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 33

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 34

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 35

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 36

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 37

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 38

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 39

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 40

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 41

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 42

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 43

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 44

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 45

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 46

Hình ảnh 4k cực quang Aurora - Bắc cực quang chất lượng full hd số 47

Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *