Top 50 hình ảnh động chúc mừng năm mới – Happy New Year 2021

Top 50 hình ảnh động chúc mừng năm mới – Happy New Year 2021 Xuân Tân Sửu – con Trâu, lựa chọn làm bức thiệp gửi tặng người thân hay chia sẻ cộng đồng mạng. Năm Tân Sửu (Âm Lịch) – Trâu tượng trưng cho sự siêng năng và lòng kiên nhẫn. Năm này có tiến triển vững vàng nhưng chậm và một sức mạnh bền bỉ, người mang tuổi Sửu thường có tính cách thích hợp để trở thành một nhà khoa học. Trâu biểu tượng cho mùa Xuân và nông nghiệp vì gắn liền với cái cày và thích đầm mình trong bùn. Người mang tuổi này thường điềm tĩnh và rất kiên định nhưng rất bướng bỉnh.

Xem thêm:

Dưới đây là 50 hình ảnh động chúc mừng năm mới – Happy New Year Xuân Canh tý 2020:

Hình ảnh bức thiệp động chúc mừng năm mới 2020 số 1

thiệp động chúc mừng năm mới - happy new year 2021

thiệp động chúc mừng năm mới - happy new year 2021 số 1

thiệp động chúc mừng năm mới - happy new year 2021 số 2

thiệp động chúc mừng năm mới - happy new year 2021 số 2

thiệp động chúc mừng năm mới - happy new year 2021 số 4

thiệp động chúc mừng năm mới - happy new year 2021 số 6

thiệp động chúc mừng năm mới - happy new year 2021 số 7

thiệp động chúc mừng năm mới - happy new year 2021 số 8

thiệp động chúc mừng năm mới - happy new year 2021 số 8

thiệp động chúc mừng năm mới - happy new year 2021 số 9

thiệp động chúc mừng năm mới - happy new year 2021 số 10

thiệp động chúc mừng năm mới - happy new year 2021 số 11

thiệp động chúc mừng năm mới - happy new year 2021 số 12

thiệp động chúc mừng năm mới - happy new year 2021 số 13

thiệp động chúc mừng năm mới - happy new year 2021 số 13

thiệp động chúc mừng năm mới - happy new year 2021 số 14

thiệp động chúc mừng năm mới - happy new year 2021 số 15

thiệp động chúc mừng năm mới - happy new year 2021 số 16

thiệp động chúc mừng năm mới - happy new year 2021 số 17

thiệp động chúc mừng năm mới - happy new year 2021 số 18

thiệp động chúc mừng năm mới - happy new year 2021 số 19

thiệp động chúc mừng năm mới - happy new year 2021 số 20

thiệp động chúc mừng năm mới - happy new year 2021 số 21

thiệp động chúc mừng năm mới - happy new year 2021 số 22

thiệp động chúc mừng năm mới - happy new year 2021 số 23

Tổng hợp