Top 20 hình nền ruộng bậc thang và cánh đồng lúa Hoàng Su Phì của Hà Giang

Tuyển tập 20 hình ảnh và hình nền thiên nhiên với ruộng bậc thang và cánh đồng lúa Hoàng Su Phì của Hà Giang – Việt Nam đẹp cho máy tính, laptop full hd. Hoàng Su Phì là một huyện biên giới miền núi thuộc tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Phía bắc giáp Trung Quốc, phía tây giáp huyện Xín Mần, phía đông giáp huyện Vị Xuyên, phía đông nam và nam giáp các huyện Bắc Quang, Quang Bình cùng tỉnh.

Huyện Hoàng Su Phì có 24 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Vinh Quang (huyện lỵ) và 23 xã: Bản Luốc, Bản Máy, Bản Nhùng, Bản Phùng, Chiến Phố, Đản Ván, Hồ Thầu, Nam Sơn, Nàng Đôn, Nậm Dịch, Nậm Khòa, Nậm Ty, Ngàm Đăng Vài, Pố Lồ, Pờ Ly Ngài, Sán Xả Hồ, Tả Sử Choóng, Tân Tiến, Thàng Tín, Thèn Chu Phìn, Thông Nguyên, Tụ Nhân, Túng Sán.

Xem thêm: Top 20 hình nền gam màu của Mù Cang Chải của Việt Nam full hd

Dưới đây là 20 hình ảnh và hình nền thiên nhiên với ruộng bậc thang và cánh đồng lúa Hoàng Su Phì của Hà Giang – Việt Nam

Top 20 hình ảnh Hoàng Su Phì của Hà Giang - Việt Nam

Top 20 hình ảnh Hoàng Su Phì của Hà Giang - Việt Nam số 1

Top 20 hình ảnh Hoàng Su Phì của Hà Giang - Việt Nam số 2

Top 20 hình ảnh Hoàng Su Phì của Hà Giang - Việt Nam số 3

Top 20 hình ảnh Hoàng Su Phì của Hà Giang - Việt Nam số 4

Top 20 hình ảnh Hoàng Su Phì của Hà Giang - Việt Nam số 5

Top 20 hình ảnh Hoàng Su Phì của Hà Giang - Việt Nam số 6

Top 20 hình ảnh Hoàng Su Phì của Hà Giang - Việt Nam số 7

Top 20 hình ảnh Hoàng Su Phì của Hà Giang - Việt Nam số 8

Top 20 hình ảnh Hoàng Su Phì của Hà Giang - Việt Nam số 9

Top 20 hình ảnh Hoàng Su Phì của Hà Giang - Việt Nam số 10

Top 20 hình ảnh Hoàng Su Phì của Hà Giang - Việt Nam số 11

Top 20 hình ảnh Hoàng Su Phì của Hà Giang - Việt Nam số 12

Top 20 hình ảnh Hoàng Su Phì của Hà Giang - Việt Nam số 13

Top 20 hình ảnh Hoàng Su Phì của Hà Giang - Việt Nam số 14

Top 20 hình ảnh Hoàng Su Phì của Hà Giang - Việt Nam số 15

Tổng hợp