Top 100 hình ảnh ngày của Cha – Father’s Day độc đáo và ý nghĩa

Share top 100 hình ảnh và nền mừng ngày của Cha – Father’s Day độc đáo, ý nghĩa để kết hợp với lời chúc để share facebook hay gửi tặng. Ngày của Cha (tiếng Anh: Father’s Day) là một ngày lễ tôn vinh quyền làm cha, gắn kết gia đình, cũng như ảnh hưởng của những người cha trong xã hội. Tại các quốc gia Công giáo ở Châu Âu, nó đã được tổ chức vào ngày 19 tháng 3 (Ngày Thánh Giuse) kể từ thời Trung cổ. Lễ kỷ niệm này được người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha mang sang Mỹ Latinh, nơi ngày 19 tháng 3 vẫn thường được sử dụng làm ngày lễ, mặc dù nhiều quốc gia ở châu Âu và châu Mỹ lấy ngày theo nước Mỹ, đó là Chủ nhật thứ ba của tháng Sáu.

Ngày kỷ niệm được tổ chức vào các ngày khác nhau ở nhiều nơi trên thế giới, phổ biến nhất là vào các tháng 3, tháng 4 và tháng 6 theo phong tục của quốc gia. Ngày lễ này bổ sung cho các lễ kỷ niệm tương tự để tôn vinh các thành viên trong gia đình, như Ngày của Mẹ, Ngày của Anh chị em và Ngày của Ông bà. Phiên bản hiện đại Ngày của Cha do Sonora Smart Dodd khởi xướng.

Ngoài Ngày của Cha, còn có Ngày Quốc tế Nam giới được tổ chức tại nhiều quốc gia vào ngày 19 tháng 11 bao gồm cả những người đàn ông không phải (hoặc chưa phải) là cha.

Xem thêm: Top 50 hình nền chào tháng 6 – hello june với mùa hạ rực lửa

Dưới đây là top 100 hình ảnh và nền mừng ngày của Cha – Father’s Day độc đáo, ý nghĩa để kết hợp với lời chúc để share facebook hay gửi tặng:

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 1

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 2

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 3

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 4

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 5

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 6

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 7

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 8

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 9

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 10

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 11

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 12

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 13

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 14

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 15

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 16

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 17

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 18

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 19

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 20

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 21

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 22

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 23

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 24

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 25

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 26

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 27

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 28

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 29

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 30

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 31

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 32

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 33

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 34

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 35

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 36

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 37

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 38

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 39

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 40

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 41

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 42

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 43

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 44

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 45

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 46

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 47

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 48

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 49

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 50

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 51

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 52

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 53

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 54

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 55

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 56

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 57

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 58

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 59

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 60

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 61

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 62

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 63

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 64

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 65

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 66

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 67

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 68

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 69

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 70

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 71

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 72

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 73

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 74

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 75

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 76

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 77

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 78hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 79

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 80

hình nền ngày của Cha - Father's Day độc đáo số 81

Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *