Tài liệu văn lớp 12

Trong chuyên mục tài liệu văn lớp 12 blog tuyển chọn và chia sẻ những tài liệu : Nghị luận văn học, Nghị luận xã hội, Văn thuyết minh, Văn nghị luận, Văn phân tích, Văn biểu cảm và phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học của lớp 12.

Dưới đây là bộ tài liệu văn lớp 12 gồm : Nghị luận văn học, Nghị luận xã hội, Văn thuyết minh, Văn nghị luận, Văn phân tích, Văn biểu cảm và phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học.

Mục lục văn mẫu lớp 12 Tập 1

 

Mục lục văn mẫu lớp 12 Tập 2

 

Một số bài văn tham khảo khác

 • Đời thừa (Nam Cao)
 • Phân tích bài thơ Bài ca lưu biệt (Huỳnh Thúc Kháng)
 • Phân tích bài thơ Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh)
 • Phân tích bài thơ Thề non nước (Tản Đà)
 • Bình giảng bài thơ Nhớ cảnh Hàm Rồng (Tản Đà)
 • Phân tích bài thơ Bài ca chúc Tết thanh niên (Phan Bội Châu)
 • Phân tích bài thơ Mời trầu (Hồ Xuân Hương)
 • Bình giảng bài thơ Tiến sĩ giấy – bài 2 (Nguyễn Khuyến)
 • Nguyễn Khuyến là thi sĩ của mùa thu
 • Nguyễn Khuyến là nhà thơ trào phúng
 • Bình giảng bài thơ Thu vịnh (Nguyễn Khuyến)
 • Phân tích bài Thu ẩm (Nguyễn Khuyến)
 • Phân tích bài thơ Thu điếu (Nguyễn Khuyến)
 • Phân tích bài thơ Xúc cảnh (Nguyễn Đình Chiểu)
 • Bình giảng bài thơ Xúc cảnh (Nguyễn Đình Chiểu)
 • Tóm tắt Truyện Lục Vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu)
 • Bàn về lợi ích và hứng thú của công việc tự học
 • Phân tích bài thơ Đây mùa thu tới (Xuân Diệu)
 • Phân tích khổ bốn trong bài Đây mùa thu tới (Xuân Diệu)
 • Phân tích bài thơ Thơ duyên (Xuân Diệu)
 • Bình giảng bài thơ Tống biệt hành (Thâm Tâm)
 • Bình giảng khổ đầu bài thơ Tống biệt hành (Thâm Tâm)
 • Bình giảng bài thơ Tảo giải (Hồ Chí Minh)
 • Phân tích bài thơ Tảo giải (Hồ Chí Minh)
 • Những ấn tượng khi đọc bài kí Cha tôi (Đặng Huy Trứ)
 • Cảm nhận về bài kí Cha tôi (Đặng Huy Trứ)
 • Phân tích bài thơ Bên kia sông Đuống (Hoàng Cầm)
 • Thế giới Kinh Bắc trong bài thơ Bên kia sông Đuống (Hoàng Cầm)
 • Bình giảng đoạn thơ trong bài Bên kia sông Đuống (Hoàng Cầm) – bài 1
 • Bình giảng đoạn thơ trong bài Bên kia sông Đuống (Hoàng Cầm) – bài 2
 • Bình giảng đoạn thơ trong bài Bên kia sông Đuống (Hoàng Cầm) – bài 3
 • Bình giảng bài thơ Đèo Gió (Nông Quốc Chấn)
 • Phân tích bài thơ Lửa đèn (Phạm Tiến Duật)
 • Phân tích bài thơ Trở về quê nội (Lê Anh Xuân)
 • Kể lại truyện Đất (Anh Đức)
 • Phân tích nhân vật ông Tám trong truyện Đất (Anh Đức)
 • Cảm nhận về bài Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng (Nguyễn Đăng Mạnh)
 • Bình giảng bài thơ Đất Vị Hoàng (Tú Xương)
 • Phân tích nhân vật Giu-li-ét trong đoạn kịch Thề nguyền (Sếch-xpia)
 • Phân tích nhân vật Rô-mê-ô trong đoạn kịch Thề nguyền (Sếch-xpia)
 • Cảm nhận về đoạn kịch Thề nguyền (Sếch-xpia)
 • Tóm tắt tiểu thuyết Lão Gô-ri-ô (Ban-dắc)
 • Phân tích bài Đám tang lão Gô-ri-ô (Ban-dắc)
 • Cảm nhận về nhân vật Khương Linh Tá từ Hồi III tuồng Sơn Hậu
 • Phân tích nhân vật Đổng Mẫu từ Hồi III tuồng Sơn Hậu
 • Cảm nghĩ về câu nói của Tuân Tử
 • Bình luận câu nói của nhà văn Pháp Đi-đơ-rô
 • Bình luận ý kiến của Văn hào M.Go-rơ-ki về sách
 • Bình luận ý kiến “Tinh thần khoa học phải đi đôi với dũng khí”
 • Bình giảng ý kiến “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận”
 • “Văn học là một thứ vũ khí chiến đấu mạnh mẽ và sắc bén”
 • Bình luận hai câu thơ “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm”
 • Bình luận ý thơ “Nay ở trong thơ nên có thép”
 • “Mọi tiết kiệm, suy cho cùng là tiết kiệm thời gian”