Tài liệu văn lớp 11

Chuyên mục tài liệu văn lớp 11 được blog chọn lọc và chia sẻ tới các bạn những bài soạn văn lớp 11, tìm hiểu về tác giả, tóm tắt truyện ngắn lớp 11, văn mẫu lớp 11, tóm tắt truyện ngắn lớp 11, phân tích văn lớp 11, … nhằm mang đến những tài liệu tham khảo văn lớp 11 hay.

Nội dung chương trình tài liệu văn lớp 11 :

Soạn Văn Ngữ Văn Lớp 11 Tập 1

Soạn Văn Ngữ Văn Lớp 11 Tập 2

Văn mẫu Ngữ Văn Lớp 11 Tập 1

Văn mẫu Ngữ Văn Lớp 11 Tập 2

 • Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu)
 • Hầu trời (Tản Đà)
 • Vội vàng (Xuân Diệu)
 • Tràng Giang (Huy Cận)
 • Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mạc Tử)
 • Chiều tối (Hồ Chí Minh)
 • Từ ấy (Tố Hữu)
 • Lai tân (Hồ Chí Minh)
 • Nhớ đồng (Tố Hữu)
 • Tương tư (Nguyễn Bính)
 • Chiều xuân (Anh Thơ)
 • Tiểu sử tóm tắt
 • Đặc điểm loại hình của tiếng Việt
 • Tôi yêu em (Pu-Skin)
 • Bài thơ số 28 (Ta-go)
 • Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt
 • Người trong bao (Sê-khốp)
 • Thao tác lập luận bình luận
 • Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V.Huy-Gô)
 • Luyện tập thao tác lập luận bình luận
 • Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh)
 • Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)
 • Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ph.Ăng-ghen)
 • Phong cách ngôn ngữ chính luận
 • Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh)
 • Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)
 • Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận
 • Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
 • Ôn tập phần văn học (Kì 2)
 • Tóm tắt văn bản nghị luận
 • Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2
 • Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
 • Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2