Nghị luận Khi một tác phẩm nâng cao tinh thần ta lên và gợi cho ta những tình cảm cao quý

Nghị luận Khi một tác phẩm nâng cao tinh thần ta lên và gợi cho ta những tình cảm cao quý

Bài văn Nghị luận Khi một tác phẩm nâng cao tinh thần ta lên và gợi cho ta những tình cảm cao quý gồm dàn ý phân tích chi tiết, sơ đồ tư duy và 3 bài văn phân tích...
read more
Nghị luận về câu nói “Phong cách chính là người”

Nghị luận về câu nói “Phong cách chính là người”

Bài văn Nghị luận về câu nói Phong cách chính là người gồm dàn ý phân tích chi tiết, sơ đồ tư duy và 4 bài văn phân tích mẫu hay nhất, ngắn gọn được tổng hợp và chọn lọc...
read more
Ý kiến về quan niệm: “Văn chương có loại đáng thờ. Có loại không đáng thờ”

Ý kiến về quan niệm: “Văn chương có loại đáng thờ. Có loại không đáng thờ”

Bài văn Ý kiến về quan niệm Văn chương có loại đáng thờ Có loại không đáng thờ gồm dàn ý phân tích chi tiết, sơ đồ tư duy và 4 bài văn phân tích mẫu hay nhất, ngắn gọn...
read more
Cảm nhận của anh chị về hình tượng người lính Tây Tiến

Cảm nhận của anh chị về hình tượng người lính Tây Tiến

Bài văn Cảm nhận của anh chị về hình tượng người lính trong đoạn thơ sau Tây Tiến đoàn binh… lên khúc độc hành gồm dàn ý phân tích chi tiết, sơ đồ tư duy và 4 bài văn phân...
read more
Phân tích và so sánh hình tượng đất nước qua 2 bài thơ Đất Nước

Phân tích và so sánh hình tượng đất nước qua 2 bài thơ Đất Nước

Bài văn Phân tích và so sánh hình tượng đất nước qua 2 bài thơ Đất Nước gồm dàn ý phân tích chi tiết, sơ đồ tư duy và 4 bài văn phân tích mẫu hay nhất, ngắn gọn được...
read more
Phân tích hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

Phân tích hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

Bài văn Phân tích hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến gồm dàn ý phân tích chi tiết, sơ đồ tư duy và 4 bài văn phân tích mẫu hay nhất, ngắn gọn được tổng hợp và chọn...
read more
Phân tích câu thơ “Cha mẹ thương nhau nhau bằng gừng cay muối mặn”

Phân tích câu thơ “Cha mẹ thương nhau nhau bằng gừng cay muối mặn”

Bài văn Phân tích câu thơ Cha mẹ thương nhau nhau bằng gừng cay muối mặn gồm dàn ý phân tích chi tiết, sơ đồ tư duy và bài văn phân tích mẫu hay nhất, ngắn gọn được tổng hợp...
read more
Cảm nhận của anh (chị) về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc

Cảm nhận của anh (chị) về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc

Bài văn Cảm nhận về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc gồm dàn ý phân tích chi tiết, sơ đồ tư duy và 4 bài văn phân tích mẫu hay nhất, ngắn gọn được tổng hợp và...
read more
Vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến

Vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến

Bài văn Vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến gồm dàn ý phân tích chi tiết, sơ đồ tư duy và 4 bài văn phân tích mẫu hay nhất, ngắn gọn được tổng...
read more
Phân tích tâm trạng của tác giả khi nhớ về miền Tây Bắc và những người đồng đội

Phân tích tâm trạng của tác giả khi nhớ về miền Tây Bắc và những người đồng đội

Bài văn Phân tích tâm trạng của tác giả khi nhớ về miền Tây Bắc trong bài thơ Việt Bắc gồm dàn ý phân tích chi tiết, sơ đồ tư duy và 4 bài văn phân tích mẫu hay nhất,...
read more
Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của  nhà thơ Tố Hữu

Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu

Bài văn Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu gồm dàn ý phân tích chi tiết, sơ đồ tư duy và 4 bài văn phân tích mẫu hay nhất, ngắn gọn được tổng hợp và chọn...
read more