Đề thi thử tốt nghiệp 2022 môn Văn THPT Nguyễn Trung Thiên lần 1

Đề thi thử tốt nghiệp 2022 môn Văn THPT Nguyễn Trung Thiên lần 1

Blog chia sẻ tuyển tập đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Ngữ Văn có đáp án, giúp các em ôn tập tốt kiến thức trọng tâm, nắm được cấu trúc và các dạng đề thường gặp. Xem...
read more
Vài nét về tác giả và tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân

Vài nét về tác giả và tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân

Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm...
read more
Tác phẩm Đàn ghita của Lorca – Thanh Thảo – Ngữ văn 12

Tác phẩm Đàn ghita của Lorca – Thanh Thảo – Ngữ văn 12

Đàn ghita của Lorca – Thanh Thảo bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và...
read more
Vài nét về tác giả Xuân Quỳnh và bài thơ Sóng – Ngữ Văn 12

Vài nét về tác giả Xuân Quỳnh và bài thơ Sóng – Ngữ Văn 12

Sóng – Xuân Quỳnh bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan...
read more
Tác phẩm Đất nước của Nguyễn Đình Thi – Ngữ văn 12

Tác phẩm Đất nước của Nguyễn Đình Thi – Ngữ văn 12

Đất nước – Nguyễn Đình Thi bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu...
read more
Vài nét về tác giả Nguyễn Khoa Điềm và vài thơ Đất nước

Vài nét về tác giả Nguyễn Khoa Điềm và vài thơ Đất nước

Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu...
read more
Vài nét về tác giả Tố Hữu và bài thơ Việt Bắc – Ngữ văn 12

Vài nét về tác giả Tố Hữu và bài thơ Việt Bắc – Ngữ văn 12

Việt Bắc – Tố Hữu bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử,...
read more
Giới thiệu về tác giả Quang Dũng và bài thơ Tây Tiến – Ngữ văn 12

Giới thiệu về tác giả Quang Dũng và bài thơ Tây Tiến – Ngữ văn 12

“Tây Tiến” – Quang Dũng bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử,...
read more
Mấy ý nghĩ về thơ của Nguyễn Đình Thi – Ngữ văn 12

Mấy ý nghĩ về thơ của Nguyễn Đình Thi – Ngữ văn 12

Mấy ý nghĩ về thơ – Nguyễn Đình Thi bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác...
read more
Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng trong văn nghệ dân tộc – Phạm Văn Đồng

Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng trong văn nghệ dân tộc – Phạm Văn Đồng

Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng trong văn nghệ dân tộc – Phạm Văn Đồng bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh...
read more
Vài nét về tác giả Phạm Văn Đồng – Ngữ văn 12

Vài nét về tác giả Phạm Văn Đồng – Ngữ văn 12

Tìm hiểu tác giả Phạm Văn Đồng gồm các nội dung tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp sáng tác, phong cách văn học và đóng góp cho nền văn học. Xem thêm: Tác giả Hồ Chí Minh và tác phẩm...
read more
1 2 3 13