No Image

Hướng dẫn soạn bài “Viết bài làm văn số 7” văn học 10 chi tiết nhất

Tài liệu  mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo tài liệu Soạn văn 10 bài: Viết bài làm văn số 7 – Văn nghị luận, với nội dung bài soạn ngắn gọn và chi tiết sẽ giúp các...
read more
No Image

Hướng dẫn soạn bài “Thề nguyền” ( Nguyễn Du) văn học 10 hay chi tiết nhất

Đoạn trích Thề nguyền  (trích Truyện Kiều của Nguyễn Du) được hướng dẫn tìm hiểu trong chương trình Ngữ Văn lớp 10. Tài liệu sẽ cung cấp tài liệu soạn văn 10: Thề nguyền , mời bạn đọc tham khảo...
read more
No Image

Hướng dẫn soạn bài “Chí khí anh hùng”( Nguyễn Du) hay chi tiết nhất

Đoạn trích Chí khí anh hùng được giới thiệu trong chương trình Ngữ văn lớp 10 đã khắc họa hình ảnh người anh hùng Từ Hải với những phẩm chất, ý chí của bậc trượng phu. Tài liệu  mời bạn...
read more
No Image

Hướng dẫn soạn bài”Nỗi thương mình”( Nguyễn Du) văn học 10 chi tiết nhất

Đoạn trích Nỗi thương mình  được học trong chương trình Ngữ văn lớp 10 đã bộc lộ niềm thương thân xót phận cũng như ý thức cao về nhân cách của Thúy Kiều. Tài liệu  sẽ cung cấp tài liệu...
read more
No Image

Hướng dẫn soạn bài “Trao duyên” ( Nguyễn Du) văn học 10 mới chi tiết nhất

Đoạn trích Trao duyên  thể hiện bi kịch tình yêu, thân phận bất hạnh và nhân cách cao đẹp của Thúy Kiều. Trong chương trình Ngữ văn lớp 10, học sinh sẽ được tìm hiểu về đoạn trích này. Sau...
read more
No Image

Hướng dẫn soạn bài”Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ” văn học 10 chi tiết nhất

Đoạn trích “Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ” đã miêu tả những cung bậc và sắc thái khác nhau của nỗi cô đơn, buồn khổ ở người chinh phụ khao khát được sống trong tình yêu và hạnh...
read more
No Image

Hướng dẫn soạn bài “Tào tháo uống rượu luận anh hùng” văn học 10 chi tiết nhất

“Tào Tháo uống rượu luận anh hùng” là một trong những đoạn trích thuộc “Tam quốc diễn nghĩa”. Đoạn trích sẽ được giới thiệu đến học sinh trong chương trình Ngữ văn lớp 10.Tài liệu ...
read more
No Image

Hướng dẫn sọan bài “Hồi trống Cổ Thành” văn học 10 chi tiết nhất

Đoạn trích “Hồi trống Cổ Thành” sẽ được giới thiệu đến học sinh trong chương trình Ngữ văn lớp 10.Tài liệu sẽ giới thiệu tài liệu soạn văn “Hồi trống Cổ Thành”  hy vọng sẽ cun...
read more
No Image

Hướng dẫn soạn bài “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” văn học 10 mới chi tiết nhất

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên đề cao tinh thần khảng khái, cương trực, dám đấu tranh chống lại cái ác trừ hại cho dân của Ngô Tử Văn, một người trí thức nước Việt. Đồng thời thể hiện...
read more
No Image

Hướng dẫn soạn bài”Thái sư Trần Thủ Độ” văn học 10 chi tiết nhất

Trong chương trình Ngữ văn lớp 10, học sinh sẽ được hướng đẫn đọc thêm bài Thái sư Trần Thủ Độ.Tài liệu  sẽ giới thiệu tài liệu soạn văn 10 Thái sư Trần Thủ Độ, kính mời quý bạn đọc cùng.....
read more
No Image

Hướng dẫn soạn bài “Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn” văn học 10 chi tiết

Đoạn trích “Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn” trong Đại Việt sử kí toàn thư sẽ được giới thiệu trong chương trình Ngữ văn lớp 10.Tài liệu  sẽ cung cấp tài liệu soạn văn 10 : Hưng Đạo...
read more
1 2 3 11