Soạn văn mẫu lớp 11 “Vào phủ Chúa Trịnh” của Lê Hữu Trác

Soạn văn mẫu lớp 11 “Vào phủ Chúa Trịnh” của Lê Hữu Trác

Tác phẩm Vào phủ Chúa Trịnh lột tả cung cách sinh hoạt trong phủ chúa với những lễ nghi, khuôn phép, cách nói năng, người hầu kẻ hạ cho thấy sự cao sáng, quyền uy, cùng với cuộc sống hưởng...
read more
Bài soạn Một thời đại trong thi ca của Hoài Thanh trong ngữ văn lớp 11

Bài soạn Một thời đại trong thi ca của Hoài Thanh trong ngữ văn lớp 11

Qua bài soạn Một thời đại trong thi ca của Hoài Thanh trong ngữ văn lớp 11 với việc tìm hiểu tác phẩm qua những câu hỏi và phần luyện tập dưới đây. Nội dung bài soạn Một thời đại trong...
read more