Năm 2023 nên cúng 23 tháng Chạp ông Công ông Táo vào ngày nào, giờ nào đẹp?

Năm 2023 nên cúng 23 tháng Chạp ông Công ông Táo vào ngày nào, giờ nào đẹp?

Cúng ông Công ông Táo 23 tháng 12 âm lịch là truyền thống lâu đời của người Việt Nam ta, nhưng nên cũng vào ngày nào, giờ nào đẹp mang lại phước hỷ cho gia chủ, mâm cũng, bài khấn...
read more
Văn khấn ông Công ông Táo 23 tháng chạp

Văn khấn ông Công ông Táo 23 tháng chạp

Văn khấn ông Công ông Táo ý nghĩa bày tỏ lòng biết ơn đến các vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ đã phù trợ cho gia đình trong suốt một năm đã qua cúng ông Công ông Táo...
read more