Những bài thơ hay nhất viết về Bác Hồ kính yêu

Những bài thơ hay nhất viết về Bác Hồ kính yêu

Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại- người cha già kính yêu của dân tộc, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Bác Hồ còn là danh nhân văn hóa thế giới, một thi sĩ lớn trong nền văn...
read more