Top 20 câu STT viết xa mẹ con cố gắng trưởng thành và chững chạc hơn

Top 20 câu STT viết xa mẹ con cố gắng trưởng thành và chững chạc hơn

Top 20 câu status viết xa mẹ con cố gắng trưởng thành và chững chạc hơn, hãy sống độc lập đừng dựa dẫm vào ai quá nhiều, hãy luôn tin vào chính mình. Xã hội và con người chẳng đủ tốt...
read more