Tổng hợp những câu STT châm biếm về tình cảm gắn mác bạn bè

Tổng hợp những câu STT châm biếm về tình cảm gắn mác bạn bè

Tổng hợp những câu status châm biếm về tình cảm gắn mác bạn bè, một thứ tình cảm giả dối, toan tính, vụ lợi chỉ mong muốn mọi lời ích đều về phía mình. Tình bạn đích thực là điều ai...
read more