Top 20 câu STT nuối tiếc viết cho tình bạn mà chúng ta đã đánh mất

Top 20 câu STT nuối tiếc viết cho tình bạn mà chúng ta đã đánh mất

Top 20 câu status nuối tiếc viết cho tình bạn mà chúng ta đã đánh mất – thứ tình cảm ta cứ ngỡ dù chuyện có gì đi nữa thì nó vần sẽ ở mãi bên ta. Có lẽ trưởng thành...
read more