Top 20 câu STT tâm sự Càng trưởng thành, người ta càng sợ yêu

Top 20 câu STT tâm sự Càng trưởng thành, người ta càng sợ yêu

Top 20 câu status tâm sự Càng trưởng thành, người ta càng sợ yêu vì họ sợ đau thêm lần nữa, sợ lại bị tổn thương từ những mối tình không kết quả. Ra trường, đi làm, chợt nhận ra xung...
read more