Top 20 câu STT với con cha vừa là người cha vừa là người thầy đáng kính

Top 20 câu STT với con cha vừa là người cha vừa là người thầy đáng kính

Top 20 câu status với con, cha vừa là người cha vừa là người thầy đáng kính, người hy sinh cả cuộc đời mình để dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Người ta vẫn thường nói rằng, cha và...
read more