Top 20 câu STT chồng gần không lấy, đi lấy chồng xa là trăm nỗi tủi hờn

Top 20 câu STT chồng gần không lấy, đi lấy chồng xa là trăm nỗi tủi hờn

Top 20 câu status chồng gần không lấy, đi lấy chồng xa là trăm nỗi tủi hờn, đắng cay nhất là khi nhớ mẹ cha cũng chỉ biết ngóng chông mà nhìn về quê nhà. Tình yêu là một phép màu...
read more