Tuyển tập STT có những người chưa kịp quan tâm đã thành người cũ

Tuyển tập STT có những người chưa kịp quan tâm đã thành người cũ

Tuyển tập câu status có những người chưa kịp quan tâm đã thành người cũ, có lẽ duyên đưa chúng ta đến bên nhau nhưng lại chưa đủ “nợ” để ở bên nhau trọn đời. Người ta bảo rằng, gặp được...
read more