Tuyển tập STT luôn có một người không phải bạn bè, không là người yêu.

Tuyển tập STT luôn có một người không phải bạn bè, không là người yêu.

Tuyển tập câu status luôn có một người không phải bạn bè, không còn là người yêu, dù xáy ra chuyện gì cũng không cần bạn quan tâm, không cần bạn quản. Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, cần...
read more