Hệ thống bài soạn “Kiểm tra tổng hợp cuối năm Lớp 12” ngắn gọn, chi tiết nhất 2021

Hệ thống bài soạn “Kiểm tra tổng hợp cuối năm Lớp 12” ngắn gọn, chi tiết nhất 2021

Hệ thống bài soạn “Kiểm tra tổng hợp cuối năm Lớp 12” ngắn gọn, chi tiết nhất và bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa nhất giúp các em học sinh hệ thống lại toàn bộ kiến thức...
read more
Hệ thống kiến thức “Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2”  đầy đủ nhất năm học 2021

Hệ thống kiến thức “Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2” đầy đủ nhất năm học 2021

Hệ thống kiến thức “Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2” đầy đủ nhất năm học 2021 giúp các em tổng kết, ôn tập kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam và văn học Nước ngoài...
read more
Top 5 bài soạn “Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ” mới nhất 2021

Top 5 bài soạn “Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ” mới nhất 2021

Top 5 bài soạn “Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ” ngắn gọn , chi tiết và dầy đủ nhất giúp các em hệ thống hóa kiến thức cơ bản...
read more
Hệ thống kiến thức “Giá trị văn học và tiếp nhận văn học” ngắn gọn, chi tiết nhất

Hệ thống kiến thức “Giá trị văn học và tiếp nhận văn học” ngắn gọn, chi tiết nhất

Top 5 bài hệ thống kiến thức “Giá trị văn học và tiếp nhận văn học” ngắn gọn, chi tiết nhất. Gíup học sinh hiểu được những giá trị cơ bản của văn học. Nắm vững những nét bản chất...
read more
Hướng dẫn soạn bài và luyện tập bài” Ôn tập phần làm văn” mới nhất 2021

Hướng dẫn soạn bài và luyện tập bài” Ôn tập phần làm văn” mới nhất 2021

  Hướng dẫn soạn bài và luyện tập bài” Ôn tập phần làm văn” giúp các em học sinh hệ thống lại các kiến thức đã học về các kiểu loại văn bản và luyện tập Bài hướng dẫn “Ôn...
read more
Hướng dẫn soạn bài “Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ” ngắn gọn nhất

Hướng dẫn soạn bài “Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ” ngắn gọn nhất

Hướng dẫn soạn bài “Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ” ngắn gọn, xúc tích và tiết nhất giúp các em nâng cao năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ ở cả hai quá trình:.....
read more
Hướng dẫn tham khảo về ” Văn bản tổng kết ” văn học 12

Hướng dẫn tham khảo về ” Văn bản tổng kết ” văn học 12

Top các bài hướng dẫn  tham khảo về ” Văn bản tổng kết ” chi tiết nhất giúp học sinh sẽ được tìm hướng dẫn phương pháp để có thể viết một văn bản tổng kết. ” Văn bản tổng...
read more
Top soạn bài “Phong cách ngôn ngữ hành chính” văn học 12 ngắn gọn nhất

Top soạn bài “Phong cách ngôn ngữ hành chính” văn học 12 ngắn gọn nhất

Top soạn bài “Phong cách ngôn ngữ hành chính” văn học 12 ngắn gọn nhất giúp các em biết một số loại văn bản hành chính thường gặp cũng như cách trình bày một văn bản hành chính cụ thể...
read more
Hướng dẫn phân tích về “Phát biểu tự do” văn học 12

Hướng dẫn phân tích về “Phát biểu tự do” văn học 12

Hướng dẫn phân tích về “Phát biểu tự do” văn học 12 chi tiết nhất  , bài học giúp các em hiểu sơ bộ về phát biểu tự do. Nắm được một số yêu cầu và nguyên tắc về phát...
read more
Hướng dẫn phân tích “Nhìn về vốn văn hóa dân tộc”( Trần Đình Hượu) ngắn gọn nhất

Hướng dẫn phân tích “Nhìn về vốn văn hóa dân tộc”( Trần Đình Hượu) ngắn gọn nhất

Hướng dẫn phân tích “Nhìn về vốn văn hóa dân tộc”( Trần Đình Hượu) bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng...
read more
Top 5 bài soạn  “Diễn đạt trong văn nghị luận”(tiếp theo) văn lớp 12 ngắn gọn nhất

Top 5 bài soạn “Diễn đạt trong văn nghị luận”(tiếp theo) văn lớp 12 ngắn gọn nhất

Top các bài soạn “Diễn đạt trong văn nghị luận”( tiếp theo) văn lớp 12 ngắn gọn nhất giúp các em sử dụng từ ngữ và ngôn từ biểu đạt chuẩn xác nhất khi làm văn. Bài soạn “Diễn đạt...
read more
1 2 3 12