Stt thất tình Ngày anh đi em đã đốt sạch hy vọng lẫn cảm xúc nơi anh

Stt thất tình Ngày anh đi em đã đốt sạch hy vọng lẫn cảm xúc nơi anh

Niềm tin, tình yêu cũng giống như bát nước đầy, một khi đã hất đi thì đừng mong lấy lại được bởi vậy ngày anh quay bước đi thì đã không còn cơ hội quay lại nơi em nữa rồi....
read more