Vài nét về tác giả và tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân

Vài nét về tác giả và tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân

Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm...
read more
Tác phẩm Đàn ghita của Lorca – Thanh Thảo – Ngữ văn 12

Tác phẩm Đàn ghita của Lorca – Thanh Thảo – Ngữ văn 12

Đàn ghita của Lorca – Thanh Thảo bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và...
read more
Vài nét về tác giả Xuân Quỳnh và bài thơ Sóng – Ngữ Văn 12

Vài nét về tác giả Xuân Quỳnh và bài thơ Sóng – Ngữ Văn 12

Sóng – Xuân Quỳnh bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan...
read more
Tác phẩm Đất nước của Nguyễn Đình Thi – Ngữ văn 12

Tác phẩm Đất nước của Nguyễn Đình Thi – Ngữ văn 12

Đất nước – Nguyễn Đình Thi bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu...
read more
Vài nét về tác giả Nguyễn Khoa Điềm và vài thơ Đất nước

Vài nét về tác giả Nguyễn Khoa Điềm và vài thơ Đất nước

Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu...
read more
Vài nét về tác giả Tố Hữu và bài thơ Việt Bắc – Ngữ văn 12

Vài nét về tác giả Tố Hữu và bài thơ Việt Bắc – Ngữ văn 12

Việt Bắc – Tố Hữu bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử,...
read more
Giới thiệu về tác giả Quang Dũng và bài thơ Tây Tiến – Ngữ văn 12

Giới thiệu về tác giả Quang Dũng và bài thơ Tây Tiến – Ngữ văn 12

“Tây Tiến” – Quang Dũng bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử,...
read more
Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng trong văn nghệ dân tộc – Phạm Văn Đồng

Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng trong văn nghệ dân tộc – Phạm Văn Đồng

Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng trong văn nghệ dân tộc – Phạm Văn Đồng bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh...
read more
Vài nét về tác giả Phạm Văn Đồng – Ngữ văn 12

Vài nét về tác giả Phạm Văn Đồng – Ngữ văn 12

Tìm hiểu tác giả Phạm Văn Đồng gồm các nội dung tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp sáng tác, phong cách văn học và đóng góp cho nền văn học. Xem thêm: Tác giả Hồ Chí Minh và tác phẩm...
read more
Tác giả Hồ Chí Minh và tác phẩm Tuyên ngôn độc lập – Ngữ văn 12

Tác giả Hồ Chí Minh và tác phẩm Tuyên ngôn độc lập – Ngữ văn 12

Blog chia sẻ vài nét tác giả Hồ Chí Minh và tác phẩm Tuyên ngôn độc lập, giúp các bạn ôn luyện lại kiến thức hệ thống Ngữ văn 12 để chuẩn bị tốt cho kì thi thpt sắp tới....
read more
Giới thiệu tác giả Tố Hữu – Ngữ Văn 12

Giới thiệu tác giả Tố Hữu – Ngữ Văn 12

Blog chia sẻ vài nét tác giả Tố Hữu, giúp các bạn ôn luyện lại kiến thức hệ thống Ngữ văn 12 để chuẩn bị tốt cho kì thi thpt sắp tới. Xem thêm: Vài nét về nhà văn Nam...
read more