20/11 – Ngày Thiếu nhi Thế giới (Universal Children’s Day)

20/11 – Ngày Thiếu nhi Thế giới (Universal Children’s Day)

Sắp đến ngày Thiếu nhi thế giới – ngày lễ được nhiều trẻ em mong đợi. Vậy các bạn có biết ngày Thiếu nhi thế giới là ngày nào, ý nghĩa và nguồn gốc của ngày này là gì? Xem...
read more