01/12 – Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (World AIDS Day)

01/12 – Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (World AIDS Day)

Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (World AIDS Day) là ngày lễ quốc tế được cử hành vào ngày 1 tháng 12 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức về nạn dịch AIDS do việc lây nhiễm HIV và để...
read more