16/11 – Ngày Quốc tế Khoan dung (International Day of Tolerance)

16/11 – Ngày Quốc tế Khoan dung (International Day of Tolerance)

Khoan dung có nghĩa là hiểu biết, bao dung và độ lượng. Đối mặt với những điều không hoàn hảo trong cuộc sống, bạn cũng có thể khoan dung hơn và thế giới sẽ tốt đẹp hơn. Ngày 16 tháng...
read more