22/12-Ngày quân đội nhân dân Việt Nam-ngày hội Quốc phòng Toàn dân

22/12-Ngày quân đội nhân dân Việt Nam-ngày hội Quốc phòng Toàn dân

Cách đây 76 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập. Cũng từ đó, ngày 22/12 trở...
read more