Năm 2023 nên cúng 23 tháng Chạp ông Công ông Táo vào ngày nào, giờ nào đẹp?

Năm 2023 nên cúng 23 tháng Chạp ông Công ông Táo vào ngày nào, giờ nào đẹp?

Cúng ông Công ông Táo 23 tháng 12 âm lịch là truyền thống lâu đời của người Việt Nam ta, nhưng nên cũng vào ngày nào, giờ nào đẹp mang lại phước hỷ cho gia chủ, mâm cũng, bài khấn...
read more