Tuyển tập STT là con gái, hãy tự yêu bản thân, trân trọng bản thân mình

Tuyển tập STT là con gái, hãy tự yêu bản thân, trân trọng bản thân mình

Tuyển tập câu status là con gái, hãy tự yêu bản thân, trân trọng bản thân mình, mình phải biết trân trọng mình trước rồi người khác mới trân trọng mình. Con gái thường được gọi là “phái yếu” nhưng không...
read more