13/01/1941 – Khởi nghĩa Đô Lương

13/01/1941 – Khởi nghĩa Đô Lương

Khởi nghĩa Đô Lương còn được gọi với các tên Binh biến Rạng Lường, Binh biến Đô Lương, diễn ra dưới sự lãnh đạo, chỉ huy của thủ lĩnh Đội Cung, một người có tinh thần yêu nước, ông đã...
read more