10/12 – Ngày Nhân quyền Quốc tế (Human Rights Day)

10/12 – Ngày Nhân quyền Quốc tế (Human Rights Day)

Ngày 10 tháng 12 hàng năm được tôn vinh là Ngày Nhân quyền Quốc tế (cũng gọi là Ngày Quốc tế Nhân quyền), là ngày được Liên Hợp Quốc công bố là ngày lễ quốc tế được các nước trên...
read more