Bộ ảnh chế hài hước tiễn ông táo về trời

Bộ ảnh chế hài hước tiễn ông táo về trời

Cứ đến ngày 23 tháng chạp hàng năm là mọi gia đình người Việt lại chuẩn bị mâm cúng ông Táo cưỡi cá chép hóa rồng trở về Thiên đình. Cũng bắt đầu từ đây mà cư dân mạng đã...
read more