20/12 – Ngày Quốc tế Đoàn kết Nhân loại

20/12 – Ngày Quốc tế Đoàn kết Nhân loại

Ngày 20/12 hàng năm được chọn là Ngày Quốc tế đoàn kết nhân loại. Đây là dịp dành để nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết trong quá trình thực hiện và đạt được...
read more