Hướng dẫn bài soạn “Viết đơn xin tham gia đội tình nguyện” văn học 6 chính xác nhất

 “Viết đơn xin tham gia đội tình nguyện” của sinh viên bao gồm thông tin của sinh viên và nguyện vọng muốn được gia nhập đội thanh niên tình nguyện tại trường Đại học, Cao đẳng mình đang theo học. Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu đơn xin gia nhập đội sinh viên tình nguyện số 1

Mẫu đơn xin tham gia đội sinh viên tình nguyện

 

HỘI SINH VIÊN TỈNH…….

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG…….

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

…….., ngày tháng năm

ĐƠN XIN GIA NHẬP

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

Kính gửi: Ban chấp hành Hội Sinh viên trường………..

Tôi tên là:…………………………………………………………………………

Sinh ngày:…………………………………………………………………………

Tại: ………………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………………………………………………………………..

Tôn giáo: …………………………………………………………………………

Thường trú : ………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ :……………………………………………………………………

Điện thoại:……………….…………… Email : ………………………………….

Là sinh viên khoa : ……………………………………………………………….

Năm thứ: ………………………………………………………………………….

Ngày vào Đoàn (nếu có): …………………………………………………………

Ngày vào Hội LHTN Việt Nam (nếu có): ………………………………………..

Ngày vào Đảng CSVN (nếu có): …………………………………………………

Năng khiếu : ………………………………………………………………………

Chi hội (CLB – Đội – Nhóm) tham gia : …………………………………………

Sau khi tìm hiểu về điều lệ và chương trình hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên trường. Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Chấp hành hội Sinh viên trường cho tôi được gia nhập tổ chức Hội. Nếu được chấp thuận, tôi xin hứa:

  • Tham gia đầy đủ các phong trào do Hội sinh viên trường phát động;
  • Ra sức đóng góp sức mình xây dựng tổ chức Hội Sinh viên trường ngày một vững mạnh;
  • Đóng lệ phí đầy đủ;
  • Chấp hành tốt điều lệ của Hội.

Rất mong Ban chấp hành Hội Sinh viên trường xem xét và chấp thuận.

Xin chân thành cảm ơn.

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

2. Mẫu đơn xin gia nhập đội sinh viên tình nguyện số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THAM GIA TÌNH NGUYỆN

– BCH Liên chi Đoàn khoa …………………………………………………………………………………

– BCH Hội Sinh Viên Khoa …………………………………………………………………………………

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………………

Tên tôi là: ………………………………………… Số điện thoại: ………………………………………………..

Ngày/ tháng/ năm sinh ……………………………………………………………………………………………..

Quê quán: Xã (phường) …………….. Huyện (Thành phố) ……………….. Tỉnh ……………………..

Sinh viên lớp: ………………………………………………………………………………………………………….

Qua thời gian tìm hiểu tôi thấy đội tình nguyện hoạt động được nhiều công tác xã hội bổ ích và thiết thực, vì vậy tôi muốn tham gia vào đội tình nguyện để có thể góp sức mình cho các hoạt động đó. Tôi viết đơn này kính mong BCH Liên chi Đoàn, BCH Liên chi Hội Sinh Viên tạo điều kiện giúp đỡ để tôi có thể tham gia vào đội tình nguyện. Tôi xin hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ và thực hiện đúng mọi nội quy, quy định của đội tình nguyện.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

3. Mẫu đơn đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TÌNH NGUYỆN
THAM GIA HỖ TRỢ PHÒNG, CHÓNG DỊCH COVID-19

Kính gửi:

– Ban Giám hiệu Trường ………………..
– Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý sinh viên

Em tên là:………………………………..

Mã sinh viên…………………………………..

Khả năng giao tiếp về tiếng Anh:

Thành thạo………          Có khả năng giao tiếp……           Hạn chế……………

Lý do tình nguyện tham gia chống dịch: …………………………………………………

Vì vậy, em viết đơn này xin phép được tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Kính mong Nhà trường, các thầy/cô cho phép và tạo điều kiện cho em tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19.

Em cam kết chịu trách nhiệm thực hiện các quy định, hướng dẫn phòng tránh dịch COVID-19 của Bộ Y tế và tuân thủ sự phân công, điều động của Nhà trường và cơ quan phòng chống dịch.

Xm trân trọng cảm ơn!

……., ngày …….tháng …….năm….

4. Đơn xin tình nguyện chống dịch viết tay

Mẫu đơn đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19

 

Đơn xin tình nguyện chống dịch

Đơn xin tình nguyện chống dịch 2021

Nguồn: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.