Hệ thống các bài soạn “Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn” chi tiết nhất

Tổng hợp 5 bài soạn về ” Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn” ngắn gọn, súc tích và bám sát nội dung sách giáo khoa nhất. Gíup các bạn nắm chắc kiến thức để làm và trả lời các câu hỏi phỏng vấn.

Bài soạn  ” Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn” số 1

Câu 1 (trang 205 sgk ngữ văn 11 tập 1):

a, Trả lời phỏng vấn về việc giảng dạy, học tập môn ngữ văn ở trường THPT

Chuẩn bị:

– Xác định chủ đề cuộc phỏng vấn, chọn chủ đề:

    + Chương trình, Sgk mới hiện nay

    + Phương pháp dạy của giáo viên

    + Thái độ, phương pháp của học sinh

– Xác định mục tiêu công việc

    + Công việc được tiến hành có thể chỉ để nắm bắt được thực trạng việc giảng dạy

    + Tìm hiểu và đưa ra các phương pháp nâng cao chất lượng việc giảng dạy

    + Cũng có thể tìm hiểu, đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy

– Xác định đối tượng trả lời phỏng vấn:

    + Trả lời một người hay nhiều người

    + Phỏng vấn người có độ tuổi, trình độ, hoàn cảnh sống…

– Hệ thống câu hỏi với yêu cầu:

    + Bám sát chủ đề

    + Các câu hỏi phải được sắp xếp thành một hệ thống hợp lí, khoa học

    + Câu hỏi cần tế nhị, nhưng sát với chủ đề phỏng vấn, không lạc đề và người trả lời có câu trả lời hợp lí

b, Tiến hành phỏng vấn

– Người phỏng vấn dựa trên câu hỏi đã chuẩn bị

    + Dẫn dắt vào đề ngắn gọn, hợp lí, tạo không khí nhẹ nhàng, thân thiết

    + Biết cách ứng xử, cuộc phỏng vấn xa rời trọng tâm

    + Câu hỏi ứng đối trực tiếp linh hoạt

    + Cảm ơn người trả lời khi kết thúc

– Người trả lời phỏng vấn:

    + Cung cấp thông tin rõ ràng, chân thật, nhưng khiêm tốn, nhã nhặn và hợp tác

    + Câu trả lời thú vị, sâu sắc, dí dỏm, thông minh mà không ra khỏi đề tài cuộc phỏng vấn nhằm tạo không khí gần gũi

Câu 2 (trang 205 sgk ngữ văn 11 tập 1):

Đề tài: hỏi chuyện người bạn tới từ vùng quê. Điểm khác biệt nằm ở đối tượng, đề tài và hệ thống câu hỏi (chuẩn bị các bước như câu 1)

– Về đề tài có thể hỏi: quê hương, gia đình, lí do đến thăm, sở thích, ấn tượng sâu đậm về con người, vùng quê, đất nước của mình…

    + Chia nhỏ vấn đề để hỏi: học tập, ấn tượng đặc sắc của bạn với vùng đất mới.

    + Phương pháp: cần thể hiện sự nhã nhặn, lịch sự dù với tư cách là “chủ nhà” hay “khách mời”

 

Bài soạn  ” Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn” số 2

Câu 1 (trang 205 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

Giả định anh (chị) cần phỏng vấn và trả lời phỏng vấn về việc giảng dạy và học tập môn Ngữ văn THPT.

Gợi ý: Cần tiến hành theo các bước

a, Khâu chuẩn bị:

   – Xác định chủ đề của cuộc phỏng vấn.

   – Xác định mục đích công việc.

   – Xác định đối tượng phỏng vấn.

   – Xác định hệ thống câu hỏi và những yêu câu

b, Tiến hành phỏng vấn

   – Người đóng vai trò phỏng vấn tiến hành việc phỏng vấn dựa trên hệ thống câu hỏi đã chuẩn bị sẵn. Trong quá trình phỏng vấn cần chú ý: Lời dẫn dắt vào đề ngắn gọn, tạo không khí vui vẻ, biết cách xử lí linh hoạt. Kết thúc buổi phỏng vấn, người phỏng vấn cám ơn người trả lời phỏng vấn.

   – Người trả lời phỏng vấn tiến hành phỏng vấn trên cơ sở câu hỏi mà người phỏng vấn đã chuẩn bị, đồng thời khi trả lời cần cung cấp đầy đủ thông tin về chủ đề phỏng vấn, nên có những câu trả lời thú vị nhưng tránh lạc đề và cần phải trả lời một cách trung thực.

Câu 2 (trang 206 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

Tiến hành phỏng vấn và trả lời phỏng vấn với đề tài: Hỏi chuyện một người bạn đến từ một vùng quê (hoặc từ một quốc gia) khác.

Khi phỏng vấn cần tiến hành đầy đủ theo các bước. Chú ý người phỏng vấn khi đưa ra những câu hỏi cần thể hiện sự quan tâm, gần gũi, lịch sự.

 

Bài soạn  ” Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn” số 3

1. Giả sử anh (chị) phải tiến hành một cuộc phỏng vấn hoặc trả lời phỏng vấn…

Giả sử anh (chị) phải tiến hành một cuộc phỏng vấn hoặc trả lời phỏng vấn về việc giảng dạy và học tập môn Ngữ văn ở trường THPT.

Trả lời:

Hãy lần lượt thực hiện các bước sau đây:

a. Khâu chuẩn bị:

 • Xác định chủ đề của cuộc phỏng vấn. Có thể chọn một trong các chủ đề sau:
  • Chương trình, SGK mới hiện nay.
  • Việc giảng dạy của thầy cô giáo.
  • Việc học tập và thái độ học tập của học sinh.
  • Vấn đề kiểm tra, thi cử – những bất hợp lí và đề xuất nguyện vọng.
 • Xác định mục đích công việc:
  • Công việc được tiến hành có thể chỉ để nắm được thực trạng của việc dạy và học Ngữ văn ở trường THPT.
  • Cũng có thể còn để tìm hiểu và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn học đó.
 • Xác định đối tượng trả lời phỏng vấn:
  • Phỏng vấn một người hay nhiều người (thầy cô giáo, học sinh hay cả hai đối tượng).
  • Phỏng vấn những người cùng trình độ, lứa tuổi, hoàn cảnh sống,… hay khác lứa tuổi, trình độ, hoàn cảnh sống,…
 • Xác định hệ thống câu hỏi với những yêu cầu:
  • Câu hỏi cần bám sát chủ đề.
  • Các câu hỏi phải được sắp xếp thành một hệ thống hợp lí, khoa học.
  • Các câu hỏi phải giúp người phỏng vấn thu thập và khai thác được nhiều thông tin cần biết.
  • Các câu hỏi dẫn dắt phải hợp lí, tế nhị.
  • Đảm bảo không có những câu hỏi lạc đề, câu hỏi mà người trả lời có thể trả lời quá ngắn gọn theo kiểu có – không,…

b. Tiến hành phỏng vấn:

 • Người đóng vai trò phỏng vấn tiến hành việc phỏng vấn trên cơ sở hệ thống câu hỏi đã chuẩn bị sẵn. Trong quá trình phỏng vấn cần chú ý:
  • Có những lời dẫn dắt vào đề ngắn gọn, hợp lí, tạo không khí nhẹ nhàng, thân thiết cho cuộc phỏng vấn.
  • Biết cách ứng xử với những trường hợp cuộc phỏng vấn xa rời trọng tâm.
  • Nêu câu hỏi ứng đối trực tiếp linh hoạt.
  • Cảm ơn người trả lời phỏng vấn khi cuộc phỏng vấn kết thúc.
 • Người trả lời phỏng vấn tiến hành trả lời phỏng vấn trên cơ sở những câu hài mà người phỏng vấn đã chuẩn bị. Trong trả lời phỏng vấn cần chú ý:
  • Cung cấp đầy đủ thông tin về chủ đề phỏng vấn.
  • Có thái độ thẳng thắn, chân thực nhưng vẫn khiêm tốn, nhã nhặn, tôn trọng và tỏ rõ thiện chí hợp tác.
  • Nên có những câu trả lời thú vị, sâu sắc, dí dỏm, thông minh mà không ra khỏi đề tài của cuộc phỏng vấn nhằm tạo không khí gần gũi cho cuộc phỏng vấn.

2. Tiến hành phỏng vấn và trả lời phỏng vấn về đề tài: Hỏi chuyện một người bạn…

Tiến hành phỏng vấn và trả lời phỏng vấn về đề tài: Hỏi chuyện một người bạn đến từ một vùng quê (hoặc từ một quốc gia) khác.

Trả lời:

Với đề tài này, cách thức tiến hành cũng tương tự như cách làm đã thực hiện trong cuộc phỏng vấn nêu trên. Điểm khác biệt tất nhiên ở đối tượng, đề tài và hệ thống câu hỏi mà người phỏng vấn đặt ra. Dưới đây là một số gợi ý.

 • Về đề tài, có thể chọn một trong các đề tài sau:
  • Tổng họp tất cả những vấn đề xoay quanh đối tượng phỏng vấn như: Quê hương, gia đình, sở thích, lí do đến thăm (làng quê, thành phô’ hoặc quốc gia) minh, những ấn tượng sâu đậm nhất của người bạn đó về con người, vùng quê, đất nước,… của mình.
  • Có thể chia nhỏ các đề tài trên, ví như chỉ hỏi về học tập, về những ấn tượng đặc sắc của người bạn đối với vùng đất mới,…
 • Về phương pháp: Ngoài việc chuẩn bị câu hỏi, cần thể hiện được sự quan tâm, gần gũi, thân mật, lịch sự với tư cách là “chủ nhà” hoặc “khách mời”

Bài soạn  ” Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn” số 4

Câu 1 trang 205 SGK Ngữ văn 11 tập 1

Giả sử anh (chị) phải tiến hành một cuộc phỏng vấn hoặc trả lời phỏng vấn về việc giảng dạy và học tập môn Ngữ văn ở trường THPT.

Gợi ý trả lời:

Lần lượt thực hiện các bước sau đây:

a) Khâu chuẩn bị:

– Xác định chủ đề của cuộc phỏng vấn. Có thể chọn một trong các chủ đề sau:

+ Chương trình sách giáo khoa mới hiện nay.

+ Việc giảng dạy của thầy cô giáo.

+ Việc học tập và thái độ học tập của học sinh.

+ Vấn đề kiểm tra, thi cử – những bất hợp lí và đề xuất nguyện vọng.

– Xác định mục đích cuộc phỏng vấn:

+ Cuộc phỏng vấn được tiến hành có thể chỉ để nắm được thực trạng của việc dạy và học Ngữ văn ở trường THPT.

+ Cũng có thể còn để tìm hiểu và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn học đó.

– Xác định đối tượng trả lời phỏng vấn:

+ Phỏng vấn một người hay nhiều người (thầy cô giáo, học sinh hay cả hai đối tượng).

+ Phỏng vấn những người cùng trình độ, lứa tuổi, hoàn cảnh sống,… hay khác lứa tuổi, trình độ, hoàn cảnh sống,…

– Xác định hệ thống câu hỏi với những yêu cầu:

+ Câu hỏi cần bám sát chủ đề.

+ Các câu hỏi phải được sắp xếp thành một hệ thống hợp lí, khoa học.

+ Các câu hỏi phải giúp người phỏng vấn thu thập và khai thác được nhiều thông tin cần biết.

+ Các câu hỏi dẫn dắt phải hợp lí, tế nhị.

+ Đảm bảo không có những câu hỏi lạc đề, câu hỏi mà người trả lời có thể trả lời quá ngắn gọn theo kiểu có – không,…

b) Tiến hành phỏng vấn:

– Người đóng vai trò phỏng vấn tiến hành việc phỏng vấn trên cơ sở hệ thống câu hỏi đã chuẩn bị sẵn. Trong quá trình phỏng vấn cần chú ý:

+ Có những lời dẫn dắt vào đề ngắn gọn, hợp lí, tạo không khí nhẹ nhàng, thân thiết cho cuộc phỏng vấn.

+ Biết cách ứng xử với những trường hợp cuộc phỏng vấn xa rời trọng tâm.

+ Nêu câu hỏi ứng đối trực tiếp linh hoạt.

+ Cảm ơn người trả lời phỏng vấn khi cuộc phỏng vấn kết thúc.

–  Người trả lời phỏng vấn tiến hành trả lời phỏng vấn trên cơ sở những câu hỏi mà người phỏng vấn đã chuẩn bị.

* Trong trả lời phỏng vấn cần chú ý:

+ Cung cấp đầy đủ thông tin về chủ đề phỏng vấn.

+ Có thái độ thẳng thắn, chân thực nhưng vẫn khiêm tốn, nhã nhặn, tôn trọng và tỏ rõ thiện chí hợp tác.

+ Nên có những câu trả lời thú vị, sâu sắc, dí dỏm, thông minh mà không ra khỏi đề tài của cuộc phỏng vấn nhằm tạo không khí gần gũi cho cuộc phỏng vấn.

Câu 2 trang 206 SGK Ngữ văn 11 tập 1

Biên tập và chỉnh sửa lại bản phỏng vấn ở câu 1 theo đúng các yêu cầu của một bài phỏng vấn đã học.

Trả lời:

Học sinh tự họp nhóm lại và thảo luận dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Câu 3 trang 206 SGK Ngữ văn 11 tập 1

Tiến hành phỏng vấn và trả lời phỏng vấn về đề tài: Hỏi chuyện một người bạn đến từ một vùng quê (hoặc từ một quốc gia) khác.

Trả lời:

Với đề tài này, cách thức tiến hành cũng tương tự như cách làm đã thực hiện trong cuộc phỏng vấn nêu trên. Điểm khác biệt tất nhiên ở đối tượng, đề tài và hệ thống câu hỏi mà người phỏng vấn đặt ra.

Có thể tham khảo một số gợi ý dưới đây:

– Về đề tài, có thể chọn một trong các đề tài sau:

+ Tổng hợp tất cả những vấn đề xoay quanh đối tượng phỏng vấn như: quê hương, gia đình, sở thích, lí do đến thăm (làng quê, thành phố hoặc quốc gia) mình, những ấn tượng sâu đậm nhất của người bạn đó về con người, vùng quê, đất nước,… của mình.

+ Có thể chia nhỏ các đề tài trên, ví như chỉ hỏi về học tập, về những ấn tượng đặc sắc của người bạn đối với vùng đất mới,…

– Về phương pháp: Ngoài việc chuẩn bị câu hỏi, cần thể hiện được sự quan tâm, gần gũi, thân mật, lịch sự với tư cách là “chủ nhà” hoặc “khách mời”.

 

Bài soạn  ” Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn” số 5

Câu 1 trang 205 – 206 SGK Ngữ Văn 11 tập 1: 
Giả định anh (chị) cần phỏng vấn và trả lời phỏng vấn về việc giảng dạy và học tập môn Ngữ văn THPT.
 
Hãy lần lượt thực hiện những bước sau đây:
 
a) Chuẩn bị
 
– Xác định chủ đề: Quá trình phỏng vấn và trả lời phỏng vấn sẽ đề cập đến toàn bộ hay chỉ một mặt nào đó của việc dạy và học Ngữ văn trong trường THPT (như chương trình, SGK; việc giảng dạy của thầy giáo, cô giáo; việc học tập của học sinh; vấn đề kiểm tra, thi cử)
 
– Xác định mục đích: Công việc phỏng vấn và trả lời phỏng vấn được tiến hành nhằm mục đích gì (chỉ để nắm được thực trạng của việc dạy và học Ngữ văn hay còn để tìm ra những biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn học đó)?
 
– Xác định đối tượng trả lời phỏng vấn: Nên phỏng vấn cả học sinh và giáo viên hay chỉ phỏng vấn học sinh; nên phỏng vấn nhiều người hay chỉ một người; nên phỏng vấn chỉ một loại đối tượng hay nhiều loại đối tượng khác nhau (về trình độ, về hoàn cảnh học tập và hoàn cảnh sống,…)
 
– Xác định hệ thống câu hỏi phỏng vấn (nhóm học tập cùng nhau xây dựng hệ thống câu hỏi phỏng vấn, sau đó thảo luận):
 
+ Những câu hỏi đó đã bám sát chủ đề chưa? Còn có câu nào lạc đề hoặc chưa sát chủ đề không? Nếu có thì nên sửa lại thế nào?
 
+ Các câu hỏi đã thực sự hợp thành một hệ thống hợp lí chưa? Có cần điều chỉnh lại thứ tự câu hỏi cho mạch lạc và chặt chẽ hơn không?
 
+ Các câu hỏi đã giúp người phỏng vấn thu thập và khai thác được thật nhiều thông tin cần biết chưa? Có câu hỏi nào thiếu tế nhị, dễ bị hiểu lầm là thiếu tôn trọng người được phỏng vấn không? Và liệu còn câu hỏi nào mà người trả lời có thể chỉ cần đáp có hoặc không, sai hoặc đúng là được.
 
b) Thực hiện
 
– Phỏng vấn: Tiến hành phỏng vấn trên cơ sở những câu hỏi đã chuẩn bị, sau đó cả nhóm (hoặc cả lớp) góp ý xem:
 
+ Về nội dung: Người phỏng vấn đã nắm chắc chủ đề, mục đích, đối tượng phỏng vấn chưa? Đã thu thập được những thông tin cần thiết cho chủ đề để đạt được mục đích phỏng vấn chưa?
 
+ Về phương pháp: Ngoài hệ thống câu hỏi đã chuẩn bị sẵn, người phỏng vấn đã có thêm những cách nào để dẫn dắt cuộc trò chuyện được tự nhiên, đúng hướng và khơi gợi được nhiệt tình, hứng thú của người trả lời phỏng vấn? Trong trường hợp không đồng ý với người trả lời, người phỏng vấn đã ứng xử ra sao, có khéo léo không?
 
+ Về thái độ: Người phỏng vấn có tỏ ra khiêm tốn, nhã nhặn, tôn trọng và đồng cảm với người trả lời phỏng vấn hay không?
 
– Trả lời phỏng vấn:
 
+ Về nội dung: Người trả lời phỏng vấn đã cung cấp đủ thông tin cần thiết cho chủ đề phỏng vấn chưa? Những ý kiến của người trả lời phỏng vấn đã thật trung thực, và có những nét riêng biệt không? Có những câu trả lời nào thú vị, sâu sắc, thông minh, dí dỏm?
 
+ Về thái độ: Người trả lời phỏng vấn có tỏ ra thẳng thắn, nhưng vẫn khiêm tốn, nhã nhặn, tôn trọng và có thiện chí hợp tác với người phỏng vấn hay không
 
c) Rút kinh nghiệm
Sau buổi luyện tập, anh (chị) thấy mình đã rõ thêm và đã nắm vững thêm những gì về kiến thức cũng như kĩ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn? Anh (chị) tự thấy bản thân mình còn có những điểm yếu nào khi thực hiện phỏng vấn và trả lời phỏng vấn? Anh (chị) phải khắc phục những điểm yếu ấy bằng cách nào?
 
Trả lời:
 
a) Chuẩn bị:
 
– Xác định chủ đề của cuộc phỏng vấn.
 
– Xác định mục đích công việc.
 
– Xác định đối tượng phỏng vấn.
 
– Xác định hệ thống câu hỏi và những yêu câu
 
b) Tiến hành phỏng vấn
 
– Người đóng vai trò phỏng vấn tiến hành việc phỏng vấn dựa trên hệ thống câu hỏi đã chuẩn bị sẵn. Trong quá trình phỏng vấn cần chú ý: Lời dẫn dắt vào đề ngắn gọn, tạo không khí vui vẻ, biết cách xử lí linh hoạt. Kết thúc buổi phỏng vấn, người phỏng vấn cám ơn người trả lời phỏng vấn.
 
– Người trả lời phỏng vấn tiến hành phỏng vấn trên cơ sở câu hỏi mà người phỏng vấn đã chuẩn bị, đồng thời khi trả lời cần cung cấp đầy đủ thông tin về chủ đề phỏng vấn, nên có những câu trả lời thú vị nhưng tránh lạc đề và cần phải trả lời một cách trung thực.
 
c) Rút kinh nghiệm
Học sinh có thể nhờ bạn bè và giáo viên góp ý để khắc phục những lỗi còn mắc phải.
 
Câu 2 trang 206 SGK ngữ văn 11 tập 1: 

 
Hãy cùng với nhóm học tập của mình biên tập và chỉnh sửa lại bản phỏng vấn mà nhóm đã tiến hành (ở bài tập 1), sau đó kiểm tra lại xem bản ghi chép đã trung thực, rõ ràng và sinh động hay chưa.
 
Trả lời: 
 
Học sinh lập nhóm và tiến hành nội dung ở bài tập 1.

 

Câu 3 trang 206 SGK ngữ văn 11 tập 1: 
Cùng các bạn trong nhóm tiếp tục luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn về đề tài: Hỏi chuyện một người bạn từ một vùng quê (hoặc từ một quốc gia khác đến).
 
Trả lời:
 
Khi phỏng vấn cần tiến hành đầy đủ theo các bước. Chú ý người phỏng vấn khi đưa ra những câu hỏi cần thể hiện sự quan tâm, gần gũi, lịch sự.
 
 – Về đề tài, có thể chọn một trong các đề tài sau:
 
+ Tổng hợp tất cả những vấn đề xoay quanh đối tượng phỏng vấn như: Quê hương, gia đình, sở thích, lí do đến thăm (làng quê, thành phô’ hoặc quốc gia) minh, những ấn tượng sâu đậm nhất của người bạn đó về con người, vùng quê, đất nước,… của mình.
 
+ Có thể chia nhỏ các đề tài trên, ví như chỉ hỏi về học tập, về những ấn tượng đặc sắc của người bạn đối với vùng đất mới,…
 
– Về phương pháp: Ngoài việc chuẩn bị câu hỏi, cần thể hiện được sự quan tâm, gần gũi, thân mật, lịch sự với tư cách là “chủ nhà” hoặc “khách mời”
 
– Nhược điểm: Hạn chế về kiến thức đời sống, mục đích 1 số nhóm chưa rõ ràng, hệ thống câu hỏi chưa thật lôgíc. Phần lớn phỏng vấn chưa hấp dẫn vì người trả lời chưa hoàn toàn nhập cuộc có khi đóng vai còn e dè.

Nguồn: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *