Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2022 – Đề 8

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2022 – Đề 7

Hi vọng BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật Lý sẽ là nguồn kiến thức bổ ích giúp các em củng cố lại kiến thức, rèn luyện và nâng cao khả năng giải bài tập Vật lí nhanh và chính xác để tự tin đạt kết quả cao trong kì thi quan trọng này. Chúc các em ôn thi thật tốt!

Câu 1:  Trong DĐ ĐH thì 

A. gia tốc và vận tốc cùng pha                                       

B. gia tốc và li độ cùng pha 

C. vận tốc và li độ cùng pha                                          

D. gia tốc và li độ ngược pha 

Câu 2: Đối với một đao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động lặp lại như cũ là:

A. tần số góc.                

B. tần số dao động.    

C.chu kỳ dao động.      

D. pha của dao động.

Câu 3: Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của gia tốc là

A. ωA.                       

B.  ω2A.                     

C.  – ωA.                   

D.  – ω2A.

Câu 4: Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là l1 và l2, được treo ở trần một căn phòng, dao động điều hòa với chu kì tương ứng là 1,8 s và 2,0 s. Tỷ số Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12 bằng

A. 0,81.                

B. 1,11.                

C. 1,23.                

D. 0,90.

Câu 5: Tần số dao động của con lắc đơn là

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 6: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là: Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12. Biên độ dao động tổng hợp của hai động này là?

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 7: Để hai sóng giao thoa được với nhau thì chúng phải có:

A.Cùng tần số, cùng biên độ và cùng pha.

B.Cùng tần số, cùng biên độ và hiệu pha không đổi theo thời gian.

C.Cùng tần số và cùng pha.

D.Cùng tần số và hiệu pha không đổi theo thời gian.

Câu 8: Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng 1cm. Trong vùng giao thoa, M là điểm các S1 và S2 lần lượt là 7cm và 12cm. Giữa M và đường trung trực của đoạn thẳng S1S2 có số vân giao thoa cực tiểu là

A. 6                   

B. 3                            

C. 4                            

D. 5

Câu 9: Các đặc tính sinh lí của âm gồm:

A. Độ cao, âm sắc, năng lượng.                   

B. Độ cao, âm sắc, cường độ

C. Độ cao, âm sắc, biên độ                          

D. Độ cao, âm sắc, độ to.

Câu 10: Sóng ngang là sóng:

A.Lan truyền theo phương nằm ngang.

B.Có các phần tử sóng dao động theo phương nằm ngang.

C.Có các phần tử sóng dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

D.Có các phần tử sóng dao động theo cùng phương với phương truyền sóng.

Câu 11: Nhận xét nào sau đây là không đúng.

A. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn.

B. Dao động duy trì có chu kì bằng chu kì dao động riêng của con lắc .

C. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

D. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng bức.

Câu 12: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(2πt) cm, chu kì dao động của chất điểm 

A. T = 1 s                    

B. T = 2 s                  

C. T = 0,5 s                

D. T = 1 Hz

Câu 13: Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau đây

A. Sóng cơ học có tần số 10 Hz.                  

B. Sóng cơ học có tần số 30 kHz.

C. Sóng cơ học có chu kì Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12 .                    

D. Sóng cơ học có chu kì 2,0 ms.

Câu 14: Con lắc đơn dao động điều hoà, khi tăng chiều dài của con lắc lên 4 lần thì tần số dao động của con lắc 

A. Tăng lên 2 lần.         

B. Giảm đi 2 lần.        

C. Tăng lên 4 lần.         

D. Giảm đi 4 lần.

Câu 15: Trong dao động điều hoà Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12, vận tốc biến đổi điều hoà theo phương trình

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 16: Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước, người ta dùng nguồn dao động có tần số 50 Hz và đo được khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm dao động là 2 mm. Bước sóng của sóng trên mặt nước là bao nhiêu ?

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 17: Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với vận tốc v, khi đó bước sóng được tính theo công thức

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 18: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Bước sóng là

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 19: Một vật dao động điều hoà theo phương trình Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12cm, gia tốc của vật tại thời điểm t = 5s là

A. a = 0                                 

B. a = 947,5 cm/s2.     

C. a = – 947,5 cm/s2             

D. a = 947,5 cm/s.

Câu 20: Một con lắc lò xo được treo vào một điểm cố định đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực đàn hồi F mà lò xo tác dụng lên vật nhỏ của con lắc theo thời gian t. Tại t = 0,15s lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn là

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

A. 4,43N                  

B. 4,83N

C. 5,83N                  

D. 3,43N

Câu 21: Một vật có khối lượng 100g gắn vào 1 lò xo có độ cứng k = 10 N/m. Kích thích cho quả cầu dao động với biên độ 4cm. Vận tốc cực đại của quả cầu là:

  A. 40cm/s                  

B. 10 cm/s                  

  C. 0,4 cm/s                

D. 4cm/s

Câu 22: Một vật dao động điều hoà với pt: Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12. Li độ của vật ở thời điểm t = 0,3(s) là:

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 23: Một con lắc đơn gồm hòn bi khối lượng m, treo vào 1 dây dài l = 1m, đặt tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Bỏ qua ma sát và lực cản và lấy Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12. Chu kỳ dao động của con lắc khi dao động với biên độ nhỏ là:

A. 2s                            

B. 1,5s                      

C.1s                          

D. 2,5s

Câu 24: Một vật nhỏ khối lượng 100g dao động điều hòa với chu kì 0,2 s và cơ năng là 0,18 J (mốc thế năng tại vị trí cân bằng); lấy Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12. Tại li độ Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12, tỉ số động năng và thế năng là

A. 3            

B. 4            

C. 2            

D.1

Câu 25: Một vật dao động điều hòa với biên độ A=4cm và chu kỳ T=2s. Chọn gốc thời gian là lúc nó qua vị trí cân bằng theo chiều âm, phương trình dao động của vật là:

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 26: Một vật tham gia đồng thời vào hai dao động điều hoà : Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12. Vận tốc cực đại của vật là bao nhiêu?

A. 125cm/s                         

B. 251,2 cm/s         

C. 125 cm/s                        

D. 80 cm/s

Câu 27: Một điểm A trên mặt nước dao động với tần số 100Hz. Trên mặt nước người ta đo được khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 3cm. Khi đó vận tốc truyền sóng trên mặt nước là :

A. v = 50cm/s.              B. v = 50m/s.              

C. v = 5 cm/s.               D. v = 0,5cm/s.

Câu 28: Hai nguồn kết hợp S1,S2 cách nhau 12cm, có chu kì sóng là 0,2s. Vận tốc truyền sóng trong môi trường là 25cm/s. Số cực đại giao thoa trong khoảng S1S2( kể cả S1,S2) là:

A. 4                           

B. 3                            

C. 5                           

D. 7

Câu 29: Một dây đàn dài 60cm phát ra một âm có tần số 10Hz. Quan sát người ta thấy có 4 nút (gồm cả 2 nút ở 2 đầu dây) .Vận tốc truyền trên dây là:

A. 4cm/s                    

B.40cm/s                  

C.4m/s                      

D.6m/s

Câu 30: Tại điểm A cách nguồn âm O một đoạn d = 1m có mức cường độ âm là LA  = 90dB, biết ngưỡng nghe của âm đó là:I= 10-12W/m2. Cường độ âm tại A là:

A.IA =10-2 W/m2                                  

B. IA =10-3 W/m2            

C. IA =10-4W/m2                                 

D. IA =10 8 W/m2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *