Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2022 – Đề 36

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2022 – Đề 35

Đây là bộ đề thi mang tính chất thực tiễn cao, giúp các thầy cô và các em học sinh luyện thi THPT Quốc Gia môn Vật Lý có một tài liệu bám sát đề thi để đạt được thành tích cao, mang lại vinh dự cho bản thân, gia đình và nhà trường. Bộ đề gồm nhiều câu hỏi hay được các thầy cô trên cả nước sưu tầm và sáng tác, ôn luyện qua sẽ giúp các em có thêm nhiều kiến thức từ đó thêm yêu thích và học giỏi môn học này. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Câu 1: Một tụ điện có điện dung 10μF được tích điện đến một hiệu điện thế xác định. Sau đó nối hai bản tụ này vào một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1 H. Bỏ qua điện trở của các dây nối, lấy π² = 10. Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu (kể khi nối) điện tích trên tụ có giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu?.

A. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) s

B. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) s

C. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) s

D. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) s

Câu 2: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng

A. giao thoa với nhau.

B. mắt nhìn thấy được.

C. không bị tán sắc khi qua lăng kính.

D. bị khúc xạ khi đến mặt phân cách hai môi trường trong suốt.

Câu 3: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm, khoảng cách giữa hai khe I-âng là 1 mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1 m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là.

A. λ = 0,4μm

B. λ = 0,72μm

C. λ = 0,68μm

D. λ = 0,45μm

Câu 4: Một mạch dao động LC có cuộn thuần cảm L = 0,5 H và tụ điện C = 50 μF. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 5 V. Năng lượng dao động của mạch và chu kì dao động của mạch là.

A. 6,25.10-4 J; Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) s.

B. 0,625 mJ; Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) s.  

C. 0,25 mJ; Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) s.

D. 2,5.10-4 J; Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) s.

Câu 5: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Biết điện trở của dây dẫn là không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Khi điện dung có giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Khi điện dung có giá trị C2 = 4C1  thì tần số dao động điện từ riêng trong mạch là. 

A. f2 = 2f1.  

B. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

C. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

D. f2 = 4f1.

Câu 6: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng , khoảng cách giữa 2 khe là a = 1,2 mm; khoảng cách từ 2 khe đến màn là D = 2 m. Nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6 μm. Tính khoảng vân giao thoa.

A. 104 mm.  

B. 1 mm.  

C. 10 mm.  

D. 10-4 mm.

Câu 7: Cường độ dòng điện tức thời trong một mạch dao động là i = 0,05cos100πt(A). Hệ số tự cảm của cuộn dây là 2 mH. Lấy π² = 10. Điện dung và biểu thức điện tích của tụ điện có giá trị nào sau đây ?.

A.  Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

B. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

C.  Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

D.  Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

Câu 8: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai?. 

A. Sóng ngắn có tần số lớn hơn tần số sóng cực dài. 

B. Sóng dài được dùng để thông tin dưới nước.

C. Sóng cực ngắn không truyền được trong chân không. 

D. Sóng cực ngắn được dùng trong thông tin vũ trụ. 

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Tia X và tia tử ngoại đều bị lệch khi đi qua một điện trường mạnh.

B. Tia X và tia tử ngoại đều kích thích một số chất phát quang.

C. Tia X và tia tử ngoại đều tác dụng mạnh lên kính ảnh.

D. Tia X và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ.

Câu 10: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng. Khoảng cách từ hai khe sáng đến màn là 2 m. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,5 mm. Ánh sáng trong thí nghiệm có bước sóng 0,4 μm. Tại một điểm cách vân sáng trung tâm 6,4 mm sẽ là vân sáng bậc mấy?

A. bậc 4.  

B. bậc 5.  

C. bậc 6.  

D. bậc 3.

Câu 11: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng sóng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?. 

A. Anten.

B. Mạch biến điệu.

C. Mạch khuếch đại.

D. Mạch tách sóng.

Câu 12: Quang phổ vạch phát xạ của hidro có 4 màu đặc trưng là:

A. đỏ, lục, chàm, tím.

B. đỏ, cam, vàng, tím.  

C. đỏ, vàng, lam, tím.

D. đỏ, lam, chàm, tím.

Câu 13: Trong thí nghiệm Young. Gọi a là khoảng cách 2 khe S1 và S2; D là khoảng cách từ S1S2 đến màn; b là khoảng cách 5 vân sáng kề nhau. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó là.

A. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

B. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

C. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

D. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

Câu 14: Khi nói về dao động điện từ trong một mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai?. 

A. Điện tích của một bản tụ điện biến thiên điều hoà theo thời gian. 

B. Điện áp giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hoà theo thời gian.

C. Năng lượng điện từ trong mạch biến thiên tuần hoàn theo thời gian. 

D. Cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hoà theo thời gian. 

Câu 15: Hai khe I-âng cách nhau 3 mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6μm. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2 m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có.

A. Vân sáng bậc 3.  

B. Vân tối thứ 3.  

C. Vân tối thứ 2.  

D. Vân sáng bậc 2.

Câu 16: Sắp xếp đúng thứ tự của các tia theo sự giảm dần của bước sóng trên thang sóng điện từ.

A. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen.

B. Tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen, tia hồng ngoại.

C. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen, tia tử ngoại. 

D. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Vật có nhiệt độ trên 3000oC phát ra tia tử ngoại rất mạnh.

B. Tia tử ngoại không bị thuỷ tinh hấp thụ.

C. Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt.

D. Tia tử ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

Câu 18: Trong thí nghiệm Young: a = 1 mm; D = 2 m. Dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,66μm chiếu vào khe S. Biết bề rộng của vùng giao thoa là 13,2 mm. Số vân sáng trên màn là

A. 11.  

B. 13.  

C. 9.

D. 15.

Câu 19: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ C = 880 pF và cuộn L = 20μH. Bước sóng điện từ mà mạch thu được là

A. λ = 100m.  

B. λ = 500m.  

C. λ = 250m.  

D. λ = 150m.

Câu 20: Điện trường xoáy là điện trường

A. của các điện tích đứng yên.

B. có các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ.

C. có các đường sức không khép kín.

D. giữa hai bản tụ điện có điện tích không đổi.

Câu 21: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung C = Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) F và cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm L = 2,5.10-3 H. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là

A. 5.105Hz.

B. 0,5.105  Hz.

C. 0,5.107 Hz.  

D. 2,5.105 Hz.  

Câu 22: Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Qo và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là Io thì chu kì dao động điện từ trong mạch là.

A. T = 2μQoIo

B. T = 2πLC

C. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

D. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

Câu 23: Trong thí nghiệm Young, gọi a là khoảng cách 2 khe S1 và S2; D là khoảng cách từ S1S2 đến màn; nguồn phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,4μm và λ2 = 0,6μm. Điểm M là vân sáng bậc 6 của ánh sáng bước sóng λ1, tại M đối với ánh sáng có bước sóng λ2 ta có

A. vân tối thứ 6.  

B. vân sáng bậc 6.

C. vân tối thứ 5.  

D. vân sáng bậc 4.

Câu 24: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young. Khi chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng  và , ta quan sát được trên màn hai hệ vân giao thoa với các khoảng vân lần lượt là i1 = 0,3 mm và i2 = 0,2 mm. Tìm khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng gần nhất cùng màu với nó

A. 0,2 mm.  

B. 0,6 mm.  

C. 0,3 mm.  

D. 0,5 mm.

Câu 25: Mạch chọn sóng trong máy thu sóng vô tuyến điện hoạt động dựa trên hiện tượng. 

A. phản xạ sóng điện từ.  

B. khúc xạ sóng điện từ.  

C. cộng hưởng dao động điện từ.

D. giao thoa sóng điện từ. 

Câu 26: Mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 4 mH và tụ điện có điện dung 9 nF. Trong mạch có dao động điện từ tự do, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản cực của tụ điện bằng 5 V. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 3 V thì cường độ dòng điện trong cuộn cảm bằng

A. 3 mA.

B. 9 mA.  

C. 6 mA.

D. 12 mA.  

Câu 27: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) F. Chu kì dao động điện từ riêng của mạch này bằng

A. 4.10-6 s.  

B. 5.10-6 s.  

C. 2.10-6 s.  

D. 3.10-6 s.

Câu 28: Từ hiện tượng tán sắc và giao thoa ánh sáng, kết luận nào sau đây là đúng khi nói về chiết suất của một môi trường?.

A. Chiết suất của môi trường như nhau đối với mọi ánh sáng đơn sắc.

B. Chiết suất của môi trường nhỏ khi môi trường có nhiều ánh sáng truyền qua.

C. Chiết suất của môi trường lớn đối với những ánh sáng có bước sóng ngắn.

D. Chiết suất của môi trường lớn đối với những ánh sáng có bước sóng dài.

Câu 29: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 1mH và một tụ điện có điện dung thay đổi được. Để máy thu bắt được sóng vô tuyến có tần số từ 3 MHz đến 4 MHz thì điện dung của tụ phải thay đổi trong khoảng

A. 0,16pF ≤ C ≤ 0,28pF

B. 0,2μF ≤ C ≤ 0,28μF

C. 2μF ≤ C ≤ 2,8μF

D. 1,6pF ≤ C ≤ 2,8pF

Câu 30: Điều nào sau đây là sai đối với quang phổ liên tục?

A. Quang phổ liên tục phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng.

B. Quang phổ liên tục gồm một dải màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím.

C. Quang phổ liên tục phụ thuộc nhiệt độ của vật nóng sáng.

D. Quang phổ liên tục dùng để đo nhiệt độ của vật nóng sáng.

Câu 31: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D, bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe là λ , khoảng vân i là:

A. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

B. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

C. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

D. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

Câu 32: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 mH và tụ điện có điện dung 0,1µF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là

A. 3.105 rad/s.  

B. 4.105 rad/s.  

C. 105 rad/s.  

D. 2.105 rad/s.

Câu 33: Tia tử ngoại được phát ra từ nguồn nào dưới đây

A. Hồ quang điện  

B. Máy sấy

C. Lò nướng  

D. Bếp củi

Câu 34: Một mạch dao động LC gồm cuộn dây độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C = Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) μF. Tần số riêng của dao động trong mạch bằng 12,5 kHz thì L bằng

A. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) mH.

B. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) mH.

C. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) mH.

D. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) mH.

Câu 35: Sóng nào sau đây có thể phản xạ trên tầng điện ly?

A. Sóng ngắn.  

B. Sóng trung.  

C. Sóng dài.  

D. Sóng cực ngắn.

Câu 36. Chọn phương án sai khi nói về điện từ trường

A. Tương tác điện từ lan truyền trong không gian với một tốc độ hữu hạn

B. Điện trường và từ trường có thể chuyển hoá lẫn nhau

C. Điện từ trường là một dạng của vật chất, tồn tại khách quan.

D. Điện trường tĩnh và từ trường tĩnh không phải là những trường hợp riêng của trường điện từ.

Câu 37. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với nguồn sáng đơn sắc, nếu khoảng cách giữa hai khe chỉ còn một nửa và khoảng cách từ hai khe tới màn tăng 1,5 lần so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa sẽ

A. tăng 2 lần.  

B. giảm 2 lần.  

C. tăng 3 lần.  

D. giảm 3 lần.

Câu 38: Kí hiệu: I – Tạo dao động cao tần, II- Tạo dao động âm tần, III- Khuyếch đại dao động, IV- Biến điệu, V- Tách sóng. Việc phát sóng điện từ không có giai đoạn nào sau đây:

A. I, II  

B. IV

C. V, III

D. V

Câu 39: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa áng sáng, cho khoảng cách 2 khe là 1 mm; màn E cách 2 khe 2 m. Nguồn sáng S phát đồng thời 2 bức xạ λ1 = 0,460m và λ2. Vân sáng bậc 4 của λ1 trùng với vân sáng bậc 3 của λ2. Tính bước sóng λ2:

A. 0,613μm.

B. 0,512μm.

C. 0,620μm.

D. 0,586μm.

Câu 40: Tính chất nào sau đây không phải đặc điểm của tia X ?

A. Xuyên qua tấm chì dày hàng cm

B. Hủy diệt tế bào

C. Làm ion hóa các chất khí  

D. Gây ra hiện tượng quang điện

Câu 41: Một tia sáng ló ra khỏi lăng kính chỉ có một màu không phải màu trắng, thì đó là ánh sáng:

A. đơn sắc.

B. đã bị tán sắc.

C. ánh sáng hồng ngoại. 

D. đa sắc.

Câu 42: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Đường cảm ứng từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện trường.

B. Điện trường xoáy có đường sức giống như đường sức điện của một điện tích điểm đứng yên .

C. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy.

D. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy.

Câu 43: Trong số các bức xạ: hồng ngoại, tử ngoại, vô tuyến, ánh sáng nhìn thấy, bức xạ có bước sóng dài nhất là

A. tia hồng ngoại.  

B. tia tử ngoại.  

C. sóng vô tuyến.  

D. ánh sáng nhìn thấy.

Câu 44: Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 9 lần thì chu kì dao động của mạch

A. giảm đi 9 lần.

B. giảm đi 3 lần.

C. tăng lên 9 lần.  

D. tăng lên 3 lần.

Câu 45: Năng lượng từ trường trong mạch LC được xác định bởi công thức

A. WL = Li²

B. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

C. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

D. WL = 2Li²

Câu 46: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là 0,55µm. Hệ vân trên màn có khoảng vân là

A. 1,0 mm.

B. 1,3 mm.

C. 1,1 mm.

D. 1,2 mm.

Câu 47: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 2 loại bức xạ λ1 =0,56mm và λ2 với 0,67mm < λ2 < 0,74mm, thì trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ λ2. Lần thứ 2, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ λ1, λ2 và λ3, với λ3 = Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) λ2 , khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm còn có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác:

A. 23.

B. 19.

C. 25.

D. 21.

Câu 48: Dựa vào việc phân tích quang phổ vạch phát xạ có thể:

A. Xác định được định tính thành phần hóa học của nguồn sáng

B. Xác định được cả định tính và định lượng thành phần hóa học của nguồn sáng

C. Xác định được nhiệt độ của nguồn sáng

D. Xác định được khoảng cách đến nguồn sáng

Câu 49: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tần số của dao động điện từ tự do trong mạch xác định bởi công thức

A. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

B. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

C. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

D. Đề thi Giữa kì 2 Vật lí lớp 12 năm 2022 có ma trận (10 đề) 

Câu 50: Sóng điện từ

A. không truyền được trong chân không.

B. không mang năng lượng.

C. là sóng ngang.  

D. là sóng dọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *