Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2022 – Đề 14

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2022 – Đề 13

Hi vọng BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật Lý sẽ là nguồn kiến thức bổ ích giúp các em củng cố lại kiến thức, rèn luyện và nâng cao khả năng giải bài tập Vật lí nhanh và chính xác để tự tin đạt kết quả cao trong kì thi quan trọng này. Chúc các em ôn thi thật tốt!

I. Phần bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Trong dao động điều hòa, chất điểm đổi chiều chuyển động khi lực kéo về

A. có độ lớn cực đại.

B. có độ lớn cực tiểu.

C. bằng không.

D. đổi chiều.

Câu 2. Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc

A. biên độ.

B. vị trí địa lý.

C. cách kích thích.

D. khối lượng.

Câu 3. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

A. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn.

B. biên độ của ngoại lực tuần hoàn.

C. tần số của ngoại lực tuần hoàn.

D. hệ số lực cản tác dụng lên hệ dao động.

Câu 4. Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.

B. Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất.

C. Sóng cơ học có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng là sóng ngang.

D. Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.

Câu 5. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp S1 và S2 ngược pha, cùng biên độ, những điểm nằm trên đường trung trực của S1S2 sẽ dao động với biên độ

A. có giá trị trung bình.

B. không xác định được.

C. lớn nhất.

D. bằng không.

Câu 6. Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và bằng 0,008 s, cường độ âm đủ lớn. Âm do lá thép phát ra là

A. âm không nghe được

B. hạ âm.

C. âm nghe được.

D. siêu âm.

Câu 7. Chúng ta phân biệt được hai sóng âm cùng tần số phát ra từ hai nguồn âm khác nhau là nhờ chúng có

A. độ cao khác nhau.

B. âm sắc khác nhau.

C. độ to khác nhau.

D. tốc độ truyền khác nhau.

Câu 8. Dòng điện xoay chiều là dòng điện

A. có chiều biến đổi tuần hoàn theo thời gian.

B. thay đổi theo thời gian.

C. biến đổi theo thời gian.

D. có cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian.

Câu 9. Đặt điện áp Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4) vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu cuộn dây thuần cảm là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)

Câu 10. Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp đang xẩy ra hiện tượng cộng hưởng. Tăng dần tần số dòng điện và giữ nguyên các thông số của mạch, kết luận nào sau đây là không đúng?

A. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm.

B. Điện áp hiệu dụng trên tụ tăng.

C. Điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch LC tăng.

D. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm.

Câu 11. Đặt điện áp u = U0.cos⁡ωt vào hai đầu điện trở thuần R. Tại thời điểm điện áp  giữa hai đầu R có giá trị cực đại thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua R bằng

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)

Câu 12. Đặt điện áp u = U0cos(wt + j) (U0 không đổi, tần số góc w thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh w = w1 thì đoạn mạch có tính cảm kháng, cường độ dòng điện hiệu dụng và hệ số công suất của đoạn mạch lần lượt là I1 và k1. Sau đó, tăng tần số góc đến giá trị w = w2 thì cường độ dòng điện hiệu dụng và hệ số công suất của đoạn mạch lần lượt là I2 và k2. Khi đó ta có

A. I2 > I1 và k2 > k1.

B. I2 > I1 và k2 < k1.

C. I2 < I1 và k2 < k1.

D. I2 < I1 và k2 > k1.

Câu 13. Một con lắc đơn có chiều dài ℓ thực hiện được 8 dao động trong thời gian Dt. Nếu thay đổi chiều dài một lượng 0,7 m thì cũng trong khoảng thời gian đó nó thực hiện được 6 dao động. Chiều dài ban đầu là:

A. 1,6 m.

B. 0,9 m.

C. 1,2 m.

D. 2,5 m.

Câu 14. Một con lắc đơn có chiều dài 64 cm treo tại nơi có g = π2 = 10 m/s2. Tần số của con lắc khi dao động là

A. 0,625 Hz.

B. 6,25 Hz.

C. 0,25 Hz.

D. 2,5 Hz.

Câu 15. Treo con lắc đơn vào trần một ôtô tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. Khi ôtô đứng yên thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2 s. Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đường nằm ngang với gia tốc 2 m/s2 thì chu kì dao động điều hòa của con lắc xấp xỉ bằng

A. 1,98 s.

B. 1,82 s.

C. 2,00 s.

D. 2,02 s.

Câu 16. Một con lắc đơn dao động điều hoà trong điện trường đều, có véc tơ cường độ điện trường phương thẳng đứng và chiều hướng xuống. Biết khi vật không tích điện thì chu kì dao động của con lắc là 1,5 s, khi con lắc tích điện q1 thì chu kì con lắc là 2,5 s, khi con lắc tích điện q2 thì chu kì con lắc là 0,5 s. Tỉ số q1/q2 là:

A. -2/25.

B. -5/17.

C. -2/15.

D. -1/5.

II. Phần bài tập tự luận: 

Bài 1.  Một sợi dây mảnh AB không dãn, được căng ngang có chiều dài ℓ = 1,2 m, đầu B cố định, đầu A dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 1,5cos(200πt) cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 40 m/s.

a. Tìm số bụng sóng và số nút sóng trên dây?

b. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp li độ của bụng sóng bằng Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4) cm?

Bài 2. Cho mạch điện như R,L,C nối tiếp như hình vẽ.

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)

Biết: Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)   Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch AB có biểu thức Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)

a. Cho ω = 100π  rad/s. Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch điện.

b. Thay đổi w để điện áp hiệu dụng UMN cực đại. Tính giá trị UMN cực đại.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. Phần trắc nghiệm 

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)

Đáp án chi tiết.

Câu 13: B

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)

Câu 14: A

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)

Câu 15: A

+ Khi ô tô có gia tốc theo phương ngang:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)

Câu 16: A

Ta có công thức con lắc đơn trong điện trường đều là: Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)

+ Khi con lắc tích điện q1 thì T1 = 2,5s

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)

+ Khi con lắc tích điện q2 thì T2 = 0,5s

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)

II. Phần tự luận

Bài 1. 

a) Tìm số bụng sóng và số nút sóng trên dây?

Tính Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)   

Nhận xét Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)  

Kết luận có 6 bụng, 7 nút sóng trên dây   

b) Tìm khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp li độ của bụng sóng bằng Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)  cm?

Biên độ bụng sóng A= 2.A = 2.1,5cm = 3cm                                                              

Vẽ vòng tròn lượng giác biểu diễn những thời điểm li độ của bụng sóng bằng:

  Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)   

Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp li độ của bụng sóng bằng Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)

Bài 2. 

a) Cho w = 100π rad/s. Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch điện.

Tính Z=100Ω ; ZL= 40Ω  

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4) 

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4) 

b) Thay đổi ω để điện áp hiệu dụng UMN cực đại. Tính giá trị UMN cực đại.

  Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)

Ta thấy tử số U = const, nên UMN cực đại khi Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)  nhỏ nhất 

Viết được Đề thi Học kì 1 Vật Lí lớp 12 có đáp án (Đề 4)   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *