Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia môn Toán năm 2022 – Đề 24

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia môn Toán năm 2022 – Đề 23

Môn Toán là môn thi thứ 2 diễn ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Đây là môn thi bắt buộc và có vai trò rất quan trọng trong việc xét tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường Đại học – Cao đẳng. Dưới đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm 2022, giúp các em đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Cùng Tailieufree cập nhật nhanh chóng nhé!

Câu 1: Cho số phức z = 1 – 2i. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức liên hợp của số phức z?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC cóĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 3: Họ nguyên hàm của hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 4: Tính tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm H(1; 2; 3). Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua H, cắt các trục x’Ox, y’Oy, z’Oz lần lượt tại các điểm A, B, C  sao cho H là trực tâm của tam giác ABC.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 6: Căn bậc hai của số phức z = -25 là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) và Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Khẳng định nào sau đây đúng?

A. ∆1, ∆2 chéo nhau và vuông góc nhau

B. ∆cắt và không vuông góc với ∆2

C. ∆cắt và vuông góc với ∆2

D. ∆và ∆2 song song với nhau

Câu 8: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳngĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) và điểm A(2; 2; 0). Viết phương trình mặt phẳng (OAB), biết rằng điểm B thuộc mặt cầu (S), có hoành độ dương và tam giác OAB đều.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 10: Cho hai số phức z= 7 + 9i và z2 = 8i. Gọi Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) là số phức thỏa mãn Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Tìm a + b, biết biểu thức Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) đạt giá trị nhỏ nhất.

A. ‒3                          

B. ‒7     

C. 3                          

D. 7

Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)trong đó  là các số thực dương và thỏa mãn . Khi khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  lớn nhất thì mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ có bán kính R bằng bao nhiêu?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầuĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) Tọa độ tâm I của mặt cầu (S) là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 13: Cho hai số thực a và b (a < b) sao cho Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) đạt giá trị lớn nhất. Tìm b – a.

A. 2                         

B. 4    

C. 6                      

D. 8

Câu 14: Gọi h(t) (cm) là mức nước ở một bồn chứa sau khi bơm nước vào bồn được t giây. Biết rằng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) và lúc đầu bồn không có nước. Tìm mức nước ở bồn sau khi bơm nước được 56 giây.

A. 40,8 cm             B. 38,4 cm        

 

C. 36 cm               D. 51,2 cm

Câu 15: Công thức tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số y = f(x), y = g(x) liên tục trên đoạn [a; b] và hai đường thẳng x = a,  x = b với a < b là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD với Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề). Mệnh đề nào dưới đây sai?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 17: Trong mặt phẳng tọa độ xét ba điểm A, B, C theo thứ tự biểu diễn ba số phức z1, z2, z3 thỏa mãn Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) và z1 + z2 + z3 = 0. Hỏi tam giác ABC là tam giác gì?

A. Tam giác vuông cân

B. Tam giác vuông có một góc nhọn bằng 30°

C. Tam giác đều

D. Tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 30° 

Câu 18: Biết phương trìnhĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) , có một nghiệm phức làĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Tìm a, b

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; 2; 3) và mặt phẳng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Viết phương trình mặt phẳng (β) đi qua A và song song với mặt phẳng (α).

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 20: Cho phương trình Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) có các nghiệm là z1, z2, z3, z4. Tính giá trị biểu thứcĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

A. F = 4                       

B. F = – 4       

C. F = 2                          

D. F = -2 

Câu 21: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A(4;1;-2). Tọa độ điểm đối xứng với A qua mặt phẳng (Oxz) là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 22: Cho hàm số có đồ thị (C), biết rằng (C) đi qua điểm A(-1;0). Tiếp tuyến d tại A của (C) cắt (C) tại hai điểm có hoành độ lần lượt là 0 và 2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi d, đồ thị (C) và hai đường thẳng x = 0, x = 2 bằng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) (phần tô đậm trong hình vẽ).

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi d, đồ thị (C) và hai đường thẳng x = -1, x = 0 có diện tích bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 23: Cho hai số phức z1, z2 thỏa mãn Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) 

Xét số phức Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề). Tìm |b|

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳngĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) mặt phẳng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)và điểm A(1;-1;2). Viết phương trình đường thẳng ∆ cắt d và (P) lần lượt tại M và N sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng MN.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 25: Cho số phức Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)thỏa mãn Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Tìm giá trị của biểu thức Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, biết rằng tập hợp các điểm M(x, y, z) sao cho |x| + |y| + |z| = 3 là một hình đa diện. Tính thể tích V của khối đa diện đó

A. V = 54                 

B. V = 72      

C. V = 36               

D. V = 27 

Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) có phương trình lần lượt là Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) và Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P) và cắt mặt cầu (S) theo một giao tuyến là đường tròn có chu vi bằng 6π

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 28: Cho z1, z2, z3, z4 là bốn nghiệm của phương trình Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Tính giá trị của biểu thức Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, xét các điểm Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) với a, b, c khác 0 và a + 2b + 2c = 6. Biết rằng khi a, b, c thay đổi thì quỹ tích tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC thuộc mặt phẳng (P) cố định. Tính khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (P)

A. d = 1                           

B. d = √3    

C. d = 2                        

D. d = 3 

Câu 30: Chất điểm chuyển động theo một đường thẳng sau t giây đạt được vận tốc Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)(m/s). Tính quãng đường nó đi được trong t giây đầu tiên

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 31: Cho hình phẳng D giới hạn bởi parabol Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) và trục hoành Ox: y = 0. Tính thể tích của khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng D quanh trục Oy

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 32: Cho hàm số y = f(x) liên tục và không âm trên R thỏa mãn Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)và f(0) = 0. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f(x) trên đoạn [1; 3]. Biết rằng giá trị của biểu thức P = 2M – m có dạngĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Tính a + b + c.  

A. a + b + c = 4           

B. a + b + c = 7        

C. a + b + c = 6           

D. a + b + c = 5  

Câu 33: Biết rằng nghịch đảo của số phức z(z ≠ ± 1) bằng số phức liên hợp của nó. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. z ∈ R

B. z là một số thuần ảo

C. |z| = -1 

D. |z| = 1 

Câu 34: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y = x2, tiếp tuyến với đường cong đó tại điểm có hoành độ bằng 2 và trục Oy.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 35: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng Δ có phương trình Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) Tìm phương trình tham số của đường thẳng d là hình chiếu vuông góc của Δ trên mặt phẳng (Oyz).

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 36: Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 37: Tính khoảng cách từ điểm A(1; 2; 1) đến đường thẳng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề).

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 38: Gọi h(t) (cm) là mức nước ở một bồn chứa sau khi bơm nước vào bồn được t giây. Biết rằng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) và lúc đầu bồn không có nước. Tìm mức nước ở bồn sau khi bơm nước được 56 giây.

A. 38,4 cm               

B. 51,2 cm  

C. 36 cm                 

D. 40,8 cm

Câu 39: Biết phương trình Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) có hai nghiệm z1, z2 trên tập số phức. Tính giá trị biểu thức Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 40: Trong không gian Oxyz cho hình hộp . BiếtĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Tìm tọa độ đỉnh D.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 41: Xét hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) trong đó hàm số y = f(t) có đồ thị như hình vẽ bên.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Giá trị nào dưới đây là lớn nhất?

A. F(0)                       

B. F(1)      

C. F(2)                       

D. F(3) 

Câu 42: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = f(x), y = g(x), x = a, x = b (a > b) có công thức tính là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 43: Cho Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Khi đó S = a + b là:

A. 15                 

B. 18    

C. 14                    

D. 20

Câu 44: Cho hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị các hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) và y = 2(1 – x). Biết thể tích khối tròn xoay dc tạo thành khi quay D quanh trục Ox bằngĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) , trong đó a và b là các số tự nhiên nguyên tố cùng nhau. Tìm a – b.

A. 71                       

B. ‒71    

C. 2                        

D. ‒2

Câu 45: BiếtĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) trong đó a và b là các số tự nhiên nguyên tố cùng nhau. Tìm a + b.

A. 59                         

B. 58  

C. 57                          

D. 56

Câu 46: Trong không gian Oxyz cho ba điểmĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Tìm tọa độ điểm I trên mặt phẳng (Oxz) sao cho biểu thức Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)đạt giá trị nhỏ nhất.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 47: Cho Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) . Khi đó Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) có giá trị là:

A. 8                         

B. 2      

C. -8                        

D.  – 2

Câu 48: Cho Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Khi đó f(x) là hàm số nào trong các hàm số sau?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 49: Cho f(x) là một hàm liên tục trên R và a là một số thực lớn hơn 1. Mệnh đề nào dưới đây sai?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 50: Biết các số phức z1, z2, z3 được biểu diễn bởi ba đỉnh của một hình bình hành nào đó trong mặt phẳng phức. Trong các số phức sau, tìm số phức được biểu diễn bởi đỉnh còn lại.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

-HẾT-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *