Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia môn Toán năm 2022 – Đề 23

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia môn Toán năm 2022 – Đề 22

Đồng hành với các em học sinh trong mùa thi quan trọng này, Tailieufree xin gửi tới các bạn Bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 môn Toán. Đây là tổng hợp các đề thi thử môn Toán 2021 từ các trường THPT trên cả nước, là tài liệu hay để bạn đọc cùng tham khảo và ôn tập cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Câu 1: Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 2: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề). Tâm của (S) có tọa độ là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 3: Điểm nào trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức z = – 2 + i?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

A. M.                            

B. N.                          

C. P.                         

D. Q.

Câu 4: Tính tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 5: Số phức liên hợp của số phức z  biết Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 6: Số phức -3 + 7i có phần ảo bằng

A. -7.                           

B. 7i.                               

C. -3.                             

D. 7.

Câu 7: Cho số phức z = – 3 + 2i, số phức Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) bằng

A. 5 – i.                        

B. 1 – 5i.                        

C. – 5 + i.                    

D. – 1 – 5i 

Câu 8: Phần thực của số phức z = 5 – 4i là

A. -4.                            

B. -5.                              

C. 4.                           

D. 5.

Câu 9: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = f(x) liên tục trên [a; b], trục hoành và hai đường thẳng x = a, x = b được tính theo công thức:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 10: ChoĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Có bao nhiêu điểm đã cho nằm trên mặt phẳng (α)?

A. 4.                  

B.  2.                    

C.  1.                   

D. 3.

Câu 11: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên [1; 4] và thỏa mãnĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Tính tích phânĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm M(1;2;-3) và có một vectơ pháp tuyếnĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) ?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 13:  Cho Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) với a, b là các số nguyên.

Mệnh đề  nào dưới đây đúng ?

A. a – 2b = 0.               B. a + b = 2.                  

C. a + b = -2.               D. a + 2b = 0.

Câu 14: Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong y = ex, trục hoành và các đường thẳng  x = 0, x = 1. Khối tròn xoay tạo thành khi quay Dquanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu ? 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 15: Trong không gian Oxyz, cho hai điểmĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) Trung điểm M của đoạn thẳng AB có tọa độ là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)   

Câu 16: Cho số phức z = 4 + 3i. Môđun của số phức w = 2z + 1 là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 17: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) = xex.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 18: Trong không gian Oxyz, cho hai điểmĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Vectơ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) có tọa độ là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)  

Câu 19: Tìm thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x)liên tục trên [a; b], trục Ox và hai đường thẳng x = a, x = b (a < b) xung quanh trục Ox.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 20: Tìm các số thực x, y thỏa mãn: 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 21: Tìm số phức liên hợp của số phứcĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 22: Giả sử  Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) Khi đó Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) bằng:

A. I = 122                    B. I = 26                      

C. I = 143                    D. I = 58

Câu 23: Tính tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 24: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề).Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)        

Câu 25: Gọi z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)                 

Câu 26: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (Oxz) có phương trình là

A. z = 0.               

B. x = 0.                    

C. y = 0.               

D. x + y + z = 0.          

Câu 27: Diện tích phần hình phẳng tô đậm trong hình vẽ giới hạn bởi các đường được tính theo công thức nào dưới đây?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 28: Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 29: Cho hai số phức z1 = 2 – i , z2 = 1 + i. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm biểu diễn số phức 2z1 + z2 có tọa độ là:

A. (5; -1).                      

B. (0; 5).                       

C. (5; 0)                        

D. (-1; 5).

Câu 30: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳngĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) và mặt phẳngĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) . Đường thẳng nằm trong (P) đồng thời cắt và vuông góc với ∆ có phương trình là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 31:Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức z = -1 + 2i?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 32: Trong không gian Oxyz, điểm nào dưới đây là hình chiếu vuông góc của điểm A(3; 4; 1) trên mặt phẳng (Oxy)?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 33: Kí hiệu z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2 – z + 6. Tính Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 34:  Tìm số phức thỏa mãn z + 2 – 3i = 3 – 2i

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 35: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên [1; 4] và thỏa mãnĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Tính tích phânĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳngĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) Điểm nào dưới đây thuộc (P) ?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 37: Cho số phức z = 2 + i. Tính |z|.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 38: Giải bóng chuyền VTV Cup gồm 12 đội tham dự trong đó có 9 đội bóng nước ngoài 3 đội bóng củaViệt Nam. Ban tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để chia 3 bảng A, B, C mỗi bảng 4 đội. Tính xác suất để ba đội Việt Nam ở 3 bảng khác nhau.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 39: Trong không gian Oxyz, phương trình tham số của đường thẳng d đi qua M(-2;3;1) và có vecto chỉ phươngĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)  là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 40: Trong không gian Oxyz, khoảng cách giữa hai mặt phẳngĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 41: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) Điểm nào dưới đây thuộc d?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)         

Câu 42: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳngĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) ,Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) và mặt phẳngĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) . Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua giao điểm của d1 và (P), đồng thời vuông góc với d2.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 43:  Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên đoạn Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)BiếtĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Tính tích phânĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 44: Cho hai hàm sốĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Biết rằng đồ thị của hàm số y = f(x) và y = g(x) cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là -3; -1; 2 (tham khảo hình vẽ bên).

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 45: Cho hai số phức z = 3 – 2i và z2 = 2 + i. Số phức z1 – z2 bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 46: Nguyên hàm của hàm số f(x) = x3 + x là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 47: Cho hai số phức Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 48: Trong không gian S.ABC, cho mặt cầu Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề). bán kính của mặt cầu đã cho bằng

A. √10.                        

B. 16.                              

C. 2.                          

D. 4.                               

Câu 49: Cho Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) với a, b, c là các số hữu tỉ. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 50: Giải phương trình :z2 – 4z + 11 = 0, kết quả nghiệm là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

—— HẾT ——

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *