Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia môn Toán năm 2022 – Đề 21

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia môn Toán năm 2022 – Đề 20

Đồng hành với các em học sinh trong mùa thi quan trọng này, Tailieufree xin gửi tới các bạn Bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 môn Toán. Đây là tổng hợp các đề thi thử môn Toán 2021 từ các trường THPT trên cả nước, là tài liệu hay để bạn đọc cùng tham khảo và ôn tập cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Câu 1: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a ; b] , hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x) ; trục hoành và hai đường thẳng x = a ; x = b . Gọi  V  là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (H) quanh trục hoành. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 2: Trong các công thức sau, công thức nào sai?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 3: Cho hai hàm số y = f(x) và y = g(x) liên tục trên đoạn [a ; b]. Trong các đẳng thức sau , đẳng thức nào sai?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 4: Cho hai hàm số y = f(x) và y = g(x) liên tục trên đoạn [a ; b] , hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hai hàm số trên và hai đường thẳng x = a ; x = b. Gọi S là diện tích hình phẳng (H). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 5: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R. Trong các đẳng thức sau , đẳng thức nào sai?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 6: Trong các công thức sau, công thức nào sai?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 7: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) = e3x

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 8: Tính tích phân: Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 9: Tính tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 10: Tìm nguyên hàm của hàm sốĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 11: Biết Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)TínhĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 12: Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đường congĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề); y = 0 và x = 0; x = 1.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 13: Tính Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)là :

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 14: Tính thể tích V của vật thể tròn xoay sinh ra bởi hình phẳng (H) quay quanh trục Ox, biết (H) giới hạn bởi các đường: y = lnx, y = 0, x = e.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 15: Cho F(x) là 1 nguyên hàm của f(x) trên Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) , biết Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) và Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 16: Người ta trồng hoa tại phần đất nằm phía ngoài đường tròn bán kính bằng 2(m) và phía trong của elip, biết elip có tâm trùng với tâm của đường tròn và độ dài trục lớn là 10(m), độ dài trục nhỏ là 6(m). Trong mỗi mét vuông cần bón 1,3 kg phân hữu cơ. Cửa hàng bán phân hữu cơ chỉ bán bao phân hữu cơ, mỗi bao 10kg (không bán lẻ từng kg phân hữu cơ). Cần mua ít nhất mấy bao phân hữu cơ để bón cho hoa?

A. 6 bao.                   

B. 3 bao.  

C. 4 bao.                    

D. 5 bao.

Câu 17: Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [0; 1], biết Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) TínhĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) 

A. I = 1.                   

B. I = 8.    

C. I = 4.                    

D. I = 6.

Câu 18: Hình phẳng (H) giới hạn bởi trục hoành và đồ thị hai hàm số y = -x + 2; y = x2, (x ≥ 0) Tính diện tích S của hình phẳng (H).

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 19: Cho số phức z = a + bi với a,b là số thực. Tìm Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) là số phức liên hợp của số phức z .

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 20: Cho số phức khác không z = a + bi với a,b là số thực. Tìm Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) là số phức nghịch đảo của số phức z .

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 21: Cho số phức z = a + bi với a, b là số thực. Tìm điểm M biểu diễn số phức z trong mặt phẳng tọa độ Oxy.

A. M(a ; -b).              

B. M(-a ; b).

C. M(a ; b).               

D. M(b ; a).

Câu 22: Cho số phức z = a + bi với a,b là số thực. Tìm |z| là mô-đun của số phức z .

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 23: Cho số phức z = a + bi (a,b ∈ R) thỏa mãn (1 + 2i)z = 3 – i. Tính T = a – b.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 24: Cho số phức Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Tính môđun của Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 25: Cho số phức z thỏa mãn (2 – )z = 7 – i. Tìm điểm M là điểm biểu diễn số phức  trên mặt phẳng tọa độ.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 26: Cho hai số thực x, y thỏa: Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) Tính  S = x + 2y .

A. S = -8                   

B. S = 12        

C. S = -3                   

D. S = 3

Câu 27: Cho Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề). Tìm phần thực và phần ảo của số phứcĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

A. 3 và 28.                      

B. 5 và -5.                     

C. 3 và -5.                   

D. 3 và -5.

Câu 28: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) là

A. Đường tròn tâm I(3; 4), bán kính bằng 4.

B. Đường tròn tâm I(3; 4), bán kính bằng 2.

C. Đường tròn tâm I(-3;- 4),bán kính bằng 4.

D. Đường tròn tâm I(3; -4), bán kính bằng 2.

Câu 29: Cho 2 số phức z1, z2 thỏa mãn Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) TínhĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 30: Gọi z1, z2 là hai nghiệm của phương trình z2 – 3z + 5 = 0. Tính Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

A. -19.                      

B. –1.      

C. 1.                        

D. 19.

Câu 31: Trong không gian Oxyz , cho Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) Tìm tọa độ điểm M .

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 32: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng (P) qua điểm M(a; b; c) và mặt phẳng (P) có một véc tơ pháp tuyến là Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) Tìm phương trình của mặt phẳng (P).

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 33: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu (S) có tâm I(a; b; c) và bán kính là R. Tìm phương trình của mặt cầu (S).

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 34: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d qua Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) và đường thẳng d có một véc tơ chỉ phương là Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) Tìm phương trình tham số của đường thẳng d.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 35: Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)TínhĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 36: Trong không gian Oxyz, cho điểm A(2;-6;4). Tìm phương trình mặt cầu (S) có đường kính 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 37: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(3; -1 ; 2) , B(4 ; -1 ; -1), C(2 ; 0 ; 2).   Mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A, B, C có phương trình là:

A. (P): 2x + 3y – z + 8 = 0.

B. (P): 3x – 3y + z – 14 = 0.

C. (P): 3x – 2y + z – 8 = 0.

D. (P): 3x + 3y + z – 8 = 0.

Câu 38: Trong không gian Oxyz, cho điểm M(2;-1;3). Tìm phương trình mặt phẳng (P) chứa trục  và mặt phẳng (P) qua điểm .

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 39: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầuĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)và mặt phẳng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề), đường thẳng  đi qua tâm mặt cầu và vuông góc với mặt phẳng Tìm phương trình chính tắc của đường thẳng .

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 40: Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng song song Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Tính khoảng cách h giữa hai mặt phẳng (α) và (β)

A. h  =  6.                  

B. h  = 14.

C. h  =  2.                  

D. h  = 14/3 .

Câu 41: Trong không gian Oxyz, cho điểm A(2; 3; 1) và đường thẳng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề). Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua A và đường thẳng ∆ song song với đường thẳng d.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 42: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(1;3;-1) và mặt phẳngĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 3. Viết phương trình của mặt cầu (S).

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 43: Cho khối nón có chiều cao h = 4a và độ dài đường sinh l = 5a. Tìm thể tích V của khối nón.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 44: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) và mặt cầu Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để d cắt (S) tại hai điểm phân biệt?

A. 5                     

B. 3     

C. 2                     

D1

Câu 45: Cho hai điểm A, B thuộc mặt cầu và AB = 8 cm, biết khoảng cách từ tâm mặt cầu đến đường thẳng AB là 3 cm. Tính thể tích V của khối cầu.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 46: Tính tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 47: Gọi h(t) (cm) là mức nước ở một bồn chứa sau khi bơm nước vào bồn được t giây. Biết rằng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) và lúc đầu bồn không có nước. Tìm mức nước ở bồn sau khi bơm nước được 56 giây.

A. 38,4 cm                

B. 51,2 cm     

C. 36 cm                  

D. 40,8 cm

Câu 48: Xét hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) trong đó hàm số y = f(t) có đồ thị như hình vẽ bên.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Giá trị nào dưới đây là lớn nhất?

A. F(0)                       

B. F(1)           

C. F(2)                         

D. F(3) 

Câu 49: Cho hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị các hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) và y = 2(1 – x). Biết thể tích khối tròn xoay dc tạo thành khi quay D quanh trục Ox bằngĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) , trong đó a và b là các số tự nhiên nguyên tố cùng nhau. Tìm a – b.

A. 71                     

B. ‒71    

C. 2                     

D. ‒2

Câu 50: Biết Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề), trong đó a và b là các số tự nhiên nguyên tố cùng nhau. Tìm a + b.

A. 59                       

B. 58    

C. 57                       

D. 56

— HẾT —-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *