Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia môn Toán năm 2022 – Đề 20

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia môn Toán năm 2022 – Đề 19

Môn Toán là môn thi thứ 2 diễn ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Đây là môn thi bắt buộc và có vai trò rất quan trọng trong việc xét tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường Đại học – Cao đẳng. Dưới đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm 2022, giúp các em đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Cùng Tailieufree cập nhật nhanh chóng nhé!

Câu 1. Trong không gian Oxyz, một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 2. Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề). Khẳng định nào sau đây đúng?

A.Hàm số nghịch biến trên (-∞; 1) ∪ (1; +∞).

B.Hàm số nghịch biến trên (-∞; +∞).

C. Hàm số nghịch biến trên (-1;1).

D.Hàm số đồng biến trên (-∞; +∞).

Câu 3. Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng đường kính đáy bằng a. Thể tích khối nón là.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 4. Cho hàm số f(x) cóĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 1.                       

B. 2.  

C. 3.                    

D. 4.

Câu 5. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Nếu giá của ba vectơ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)cắt nhau từng đôi một thì ba vectơ đó đồng phẳng.

B. Nếu trong ba vectơ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) có một vectơ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) thì ba vectơ đó đồng phẳng.

C. Nếu giá của ba vectơ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) cùng song song với một mặt phẳng thì ba vectơ đó đồng phẳng.

D. Nếu trong ba vectơ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) có hai vectơ cùng phương thì ba vectơ đó đồng phẳng.

Câu 6. Cho đồ thị(C) của  hàm số y = f(x) có bảng biến thiên                    

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đồ thị (C) của hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận.

A. 2.                    

B. 1.    

C. 0.                     

D. 3.

Câu 7. Đặt Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) (m là tham số thực). Tìm m để I = 4.

A. m = -1.                   

B. m = 1.    

C. m = -2.                

D. m = 2.

Câu 8. Hàm số nào sau đây có đồ thị  như hình vẽ bên?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 9. ĐặtĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) Khi đó Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)bằng

A. 1 + 6mn.                   

B.1 + 2m + 3n.            

C. 6mn.                

D. 1 + 2m + 3mn.

Câu 10. Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên  và có bảng biến thiên

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Khẳng định nào sau đây sai?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞; 3).

B. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [1; 8] bằng -2.

C. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 3.

D. Phương trình f(x) = m có 3 nghiệm thực phân biệt khi m ∈(-2;1).

Câu 11.Cho đồ thịĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) như hình dưới.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. b > 0 > a.                     

B. b > a > 0.        

C. a > b > 0.                  

D. a > 0 > b.

Câu 12. Thể tích của một khối hộp chữ nhật có các cạnh 1cm, 2cm, 3cm là

A. 3cm3.                    

B. 2cm3.      

C. 6cm3.                    

D. 12cm3.

Câu 13. BiếtĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Giá trị của I bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề).

Câu 14. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)có tập xác định là R.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 15. Cho các mệnh đề sau:

1) Nếu hàm số y = f(x) liên tục, có đạo hàm tới cấp hai trên (a; b); x∈ (a;b) vàĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) thì x0 là một điểm cực trị của hàm số.

2) Nếu hàm số y = f(x) xác định trên [a; b] thì luôn tồn tại giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn đó.

3) Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên [a; b] thì hàm số có đạo hàm tại mọi x thuộc [a; b].

4) Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm trên [a; b] thì hàm số có nguyên hàm trên [a; b].

Số mệnh đề đúng là

A. 4.                   

B. 2.    

C. 1.                  

D. 3.

Câu 16. Phương trình Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) có hai nghiệm x1, x2. Khi đó tổng hai nghiệm x1 + x2 là.

A. 5.                  

B. 3.    

C. 2.                  

D. 1.

Câu 17. Tính thể tích của phần vật thể tạo nên khi quay quanh trục Ox hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị (P): y = 2x – x2 và trục Ox bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 18. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(-1;5;3) và M(2;1;-2). Tọa độ điểm B biết M là trung điểm của đoạn AB là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 19. Tập nghiệm của bất phương trìnhĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)  là.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 20. Nguyên hàm của hàm số f(x) = 2x + x là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 21. Với k, n là số nguyên dương 1 ≤ k ≤ n. Đẳng thức nào sau đây là đúng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 22. Cho hình chóp tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a. Thể tích khối chóp là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 23. Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R, và đồ thị của hàm số y = f(x) như hình dưới đây. Số điểm cực đại của hàm số y = f(x) là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

A. 0.                  

B. 2.          

C. 1.                   

D. 3.

Câu 24. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) và các trục tọa độ. Khi đó giá trị của S bằng

A. S = ln2 + 1.         

B. S = 2ln2 + 1.

C. S = ln2 – 1.       

D. S = 2ln2 – 1. 

Câu 25. Hiệu của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = 2x – lnx trên đoạn Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 26. Một vật chuyển động có phương trình Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề), t là thời gian tính bằng giây. Gia tốc của vật tại thời điểm t = 3s là

A. 48m/s2                 

B.  28m/s2                  

C. 18m/s2                  

D. 54m/s2 

Câu 27. Người ta chế tạo một thiết bị hình trụ như hình vẽ dưới. 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Biết hình trụ nhỏ phía trong và hình trụ lớn phía ngoài có chiều cao bằng nhau và có bán kính lần lượt là  r1, r2 thỏa mãn r2 = 3r1. Tỉ số thể tích của phần nằm giữa hai hình trụ và hình trụ nhỏ là.

A. 4.                   

B. 6.      

C. 9.                   

D. 8.

Câu 28. Tính tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) ta được kết quả có dạng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề), trong đóĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)là phân số tối giản. Tính T = a2 + 2b – 3c

A. 17.                   

B. 10.        

C. -17.                   

D. 18.

Câu 29. Diện tích của một mặt cầu bằng 16π(cm2). Bán kính của mặt cầu đó là

A. 8 cm.              

B. 2 cm.  

C. 4 cm.                  

D. 6 cm.

Câu 30.Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba điểm Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Khi đó, phương trình mặt phẳng (ABC) là ax + y – z + d = 0. Hãy xác định a và d.

A. a = 1, d = 1.

B. a = 6, d = -6.

C. a = -1, d = -6.

D. a = -6, d = 6.

Câu 31.Cho lăng trụ ABCD.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, tâm O và Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề). Góc giữa cạnh bên AA và mặt đáy bằng 60°. Đỉnh A cách đều các điểm A, B, D. Tính theo a thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 32.Trong hệ tọa độ Oxyz cho I(1; 1; 1) và mặt phẳng (P): 2x + y + 2z + 4 = 0. Mặt cầu (S) tâm I cắt (P) theo một đường tròn bán kính r = 4. Phương trình của (S) là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 33. Cho đồ thị hàm sốĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề). Tìm các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên (0; 3].

A. m > 3.             

B. 0 < m < 2      

C. 2 < m ≤ 3.            

D. m ≤ 0.

Câu 34. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với A(2; 1; 3), B(1; -1; 2), C(3; -6; 1). Điểm M(x; y; z) thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho MA2 + MB2 + MC2 đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị của biểu thức P = x + y + z.

A. P = 0.             

B. P = 2.      

C. P = 6.                   

D. P = -2.

Câu 35. Cho hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) có đồ thị (C). Gọi S tà tập tất các giá trị của tham số m để đường thẳng d: y = x + m – 1 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho AB = 2√3. Tính tổng bình phương các phần tử của S.

A. 38.                 

B. 52. 

C. 28.                       

D. 14.

Câu 36. Cho phương trìnhĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) có 2 nghiệm thực x1, x2 thỏa mãn (x1 + 2)(x2 + 2) = 12. Giá trị của m thuộc khoảng 

A. (9; +∞)                  

B. (3; 9)        

C. (-2; 0)                  

D. (1; 3)

Câu 37. Cho hàm số y = f(x). Hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Bất phương trình Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) đúng với mọi Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) khi và chỉ khi

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 38. Một cái hộp có dạng hình hộp chữ nhật có thể tích bằng 48 và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chất liệu làm đáy và 4 mặt bên của hộp có giá thành gấp ba lần giá thành của chất liệu làm nắp hộp. Gọi h là chiều cao của hộp để giá thành của hộp là thấp nhất. Biết Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) với m, n là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Tổng m + n là

A. 12.                     

B. 13    

C. 11.                     

D. 10.

Câu 39. Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) có nghiệm.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

A. 13.                  

B. 12.         

C. 8.                   

D. 10.

Câu 40. Cho hàm số y = f(x) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 41. Một quân vua được đặt trên một ô giữa bàn cờ vua. Mỗi bước di chuyển, quân vua được chuyển sang một ô khác chung cạnh hoặc chung đỉnh với ô đang đứng (xem hình minh họa). 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Bạn An di chuyển quân vua ngẫu nhiên 3 bước. Xác suất để sau 3 bước đi quân vua trở về ô xuất phát là 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 42. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(a; b; c) với x, y, z là các số thực dương thỏa mãnĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)có giá trị lớn nhất. Gọi M, N, P lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên các tia Ox, Oy, Oz. Phương trình mặt phẳng (MNP) là

A. x + 4y + 4z – 12 = 0.

B. 3x + 12y + 12z – 1 = 0.

C. x + 4y + 4z = 0.

D. 3x + 12y + 12z + 1 = 0.

Câu 43.Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trìnhĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)đúng với mọi x ∈ (0; +∞). Tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc S bằng:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 44. Anh C đi làm với mức lương khởi điểm là x (triệu đồng)/tháng, và số tiền lương này được nhận vào ngày đầu tháng. Vì làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm nên sau 36 tháng kể từ ngày đi làm, anh C được tăng lương thêm 10%. Mỗi tháng, anh ta giữ lại 20% số tiền lương để gửi tiết kiệm vào ngân hàng với kì hạn 1 tháng và lãi suất là 0,5%/tháng, theo hình thức lãi kép (tức là tiền lãi của tháng này được nhập vào vốn để tính lãi cho tháng tiếp theo). Sau 48 tháng kể từ ngày đi làm, anh C nhận được số tiền cả gốc và lãi là 100 triệu đồng. Hỏi mức lương khởi điểm của người đó là bao nhiêu?

A. 8 991 504đồng.

B. 9 891 504 đồng.

C. 8 981 504đồng.

D. 9 881 505 đồng.

Câu 45. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng song song (P): 2x – y + 2z – 1 = 0, (Q): 2x – y + 2z + 5 = 0 và điểm A(– 1; 1; 1) nằm trong khoảng giữa hai mặt phẳng này. Gọi (S) là mặt cầu đi qua A và tiếp xúc với cả (P) và (Q). Biết khi (S) thay đổi thì tâm I của nó luôn thuộc một đường tròn (C) cố định. Diện tích hình tròn giới hạn bởi (C) là 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 46. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Tam giác SAB nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Biết rằngĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) và Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề). Tính diện tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 47. Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục trên R. Hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ bên dưới:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Số nghiệm thuộc đoạn [-2; 6] của phương trình f(x) = f(0) là

A. 5.                        

B. 2.                        

C. 3.                      

D. 4.

Câu 48. Một mặt bàn hình elip có chiều dài là 120 cm, chiều rộng là là 60 cm. Anh Hải muốn gắn đá hoa cương cho mặt bàn theo hình (phần đá hoa cương trắng và phần đá hoa cương màu vàng), biết rằng phần màu vàng cũng là elip có chiều dài 100 cm và chiều rộng là 40 cm. Biết rằng đá hoa cương màu trắng có giá 600 000 vnđ/m2  và đá hoa cương màu vàng có giá 650 000 vnđ/m2. Hỏi số tiền để gắn đá hoa cương theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây?

A. 355 000đồng.

B. 339 000đồng.

C. 368 000đồng.

D. 353 000đồng

Câu 49. Cho lăng trụ ABC.ABC‘ có thể tích bằng 2. Gọi M, N lần lượt là hai điểm nằm trên hai cạnh AA‘ và BB sao cho M là trung điểm của AA vàĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) . Đường thẳng CM cắt đường thẳng CA tại P và đường thẳng CN cắt đường thẳng CB‘ tại Q. Thể tích khối đa diện lồi AMPBNQ bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 50. Cho hàm số f(x) thỏa mãn Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) với mọi x dương. Biết f(1) = f(1) = 1. Giá trị f2(2) bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

— HẾT —-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *