Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia môn Toán năm 2022 – Đề 2

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia môn Toán năm 2022 – Đề 1

Môn Toán là môn thi thứ 2 diễn ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Đây là môn thi bắt buộc và có vai trò rất quan trọng trong việc xét tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường Đại học – Cao đẳng. Dưới đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm 2022, giúp các em đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Cùng Tailieufree cập nhật nhanh chóng nhé!

Câu 1 : Hàm số y = x3 – 3x2 – 9x nghịch biến trên các khoảng nào sau đây?

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 2 : Hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) đồng biến trên các khoảng nào sau đây?

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 3 : Rút gọn biểu thức: Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) . Kết quả là:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 4 : Điểm cực đại của hàm số y = x(3 – x)2 là những điểm nào sau đây?

A. (1;3)

B. (3;0)

C. (1;4)

D. Đáp án khác

Câu 5 : Giá trị lớn nhất của hàm số y = x3 – 3x2 – 9x + 35 trên đoạn [-4 ; 4] bằng. Chọn 1 câu đúng.

A. 8

B. 15

C. -41

D. 40

Câu 6 : Tập xác định của hàm số y = (2x2 – x – 6)-5 là:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 7 : Tính thể tích V của hình hộp chử nhật ABCD.A’B’C’D’ , biết AB = 3cm, AD = 6cm , CC’ = 9cm là:

A. V = 18cm

B. V = 18cm3

C. v = 81cm3

D. V = 162cm3

Câu 8 : Để tìm các điểm cực trị của hàm số f(x) = 4x5 – 5x4 một học sinh lập luận qua ba bước sau:

Bước 1: Hàm số có tập xác định D = R

Ta có: f'(x) = 20x3(x – 1)

f'(x) = 0 ⇔ x3(x – 1) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = 1

Bước 2: Đạo hàm cấp hai f”(x) = 20x2(4x – 3)

Suy ra: f”(0) 0 , f”(1) = 20 > 0

Bước 3: Từ các kết quả trên kết luận:

Hàm số không đạt cực trị tại x = 0

Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1

Vậy hàm số chỉ có một cực tiểu duy nhất, đạt tại điểm x = 1

A. Lập luận hoàn toàn đúng

B. Sai từ bước 1

C. Sai từ bước 2

D. Sai từ bước 3

Câu 9 : Cho hàm số y = x3 – 3x2 – 9x + 4 . Nếu hàm số đạt cực đại và cực tiểu thì tích số yCD, yCT bằng:

A. 25

B. Hàm số không đạt cực đại và cực tiểu.

C. -207

D. -82

Câu 10 : Đạo hàm của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) là:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 11 : Tìm giá trị lớn nhất của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) trên đoạn [0;2]

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 12 : Giá trị nhỏ nhất của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 13 : Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng (0; +∞) ?

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 14 : Cho hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) Các phát biểu sau, phát biểu nào Sai ?

A. Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng của tập xác định của nó;

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng y = 2 .

C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng x = 1 ;

D. Đồ thị hàm số (C) có giao điểm với Oy tại điểm có hoành độ là Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) ;

Câu 15 : Đường thẳng y = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào sao đây? Chọn 1 câu đúng.

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 16 : Biết log2 = 2, log3 = b . Tính log45 theo a và b .

A. 2b + a + 1

B. 2b – a + 1

C. 15b

D. a – 2b + 1

Câu 17 : Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

A. Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

B. y = x4 – 2x2 – 3

C. y = x4 + 2x2 – 3

D. y = x4 – 3x2 – 3

Câu 18 : Tìm m để phương trình x3 + 3x2 – 2 = m + 1 có 3 nghiệm phân biệt.

A. -2 < m < 0

B. 2 < m < 4

C. -3 < m < 1

D. 0 < m < 3

Câu 19 : Hàm số y = log5(4x – x)2 có tập xác định là :

A. (2;6)

B. (0;4)

C. (0;+∞)

D. R

Câu 20 : Có bao nhiêu loại khối đa diện đều?

A. 3

B. Vô số

C. 5

D. 20

Câu 21 : Cho hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) . Tìm m để hàm số đạt cực đại và cực tiểu. thỏa mãn x2A + x2B = 2 :

A. m = ±1

B. m ≠ 0

C. m = 2

D. m = ± 3

Câu 22 : Đường thẳng Δ: y = -x + m cắt đồ thị hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) tại hai điểm phân biệt, ứng với các giá trị của là:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

D. Kết quả khác

Câu 23 : Cho f(x)= ln2x . Đạo hàm f'(e) bằng :

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 24 : Cho đường cong Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) . Tích số các khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên (C) đến hai đường tiệm cận của (C) bằng:

A. 2

B. 3

C. 4

D. Kết quả khác

Câu 25 : Cho tứ diện ABCD có các cạnh AB, AC và AD đôi một vuông góc với nhau; AB = 6a, AC = 7a và AD = 4a. Tính thể tích V của tứ diện ABCD.

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 26 : Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại B. AB = Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) . SA vuông góc với đáy và SA = Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) . Tính khoảng cách từ điểm A đến mp(SBC)

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 27 : Các tiếp tuyến của đường cong (C): y = x3 – 4 đi qua điểm A(2;4) có phương trình là:

A. y = 2x + 1 ; y = 12

B. y = 4x – 1 ; y = 9x + 3

C. y = x – 1 ; y = 3x + 2

D. y = 3x – 2 ; y = 12x + 20

Câu 28 : Cho hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) . Hệ thức giữa y và y’ không phụ thuộc vào x là :

A. y’ – 2y = 1

B. y’ – ey = 0

C. y.y’ – 2 = 0

D. y’ – 4ey = 0

Câu 29 : Một tên lửa bay vào không trung với quãng đường đi được với quãng đường s(t) (km) là hàm phụ thuộc theo biến t (giây) theo quy tắc sau : s(t) = et2 + 3 + 2t.e3t + 1 (km) . Hỏi vận tốc của tên lửa sau 1 giây là bao nhiêu (biết hàm biểu thị vận tốc là đạo hàm biểu thị quãng đường thời gian).

A. 5e4(km)

B. 3e4(km)

C. 9e4(km)

D. 10e4(km)

Câu 30 : Đường thẳng y = x + m là tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x3 + x + 1 , ứng với giá trị m là:

A. m = 2, m = 3

B. m = -4, m = 4

C. m = 1, m = 5

D. m = 0, m = 1

Câu 31 : Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x3 – 3x2 + 1 vuông góc với đường thẳng x – 3y = 0 có phương trình là:

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

Câu 32 : Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y = x3 + (m – 1)x2 – mx + 1 đạt cực trị tại điểm

A. m = 0

B. m = 2

C. m = 1

D. m = -1

Câu 33 : Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 34 : Cho hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) . Tìm m để hàm số luôn đồng biến trên R

A. -3 ≤ m ≤ 0

B. -3 < m ≤ 0

C. -3 ≤ m < 0

D. -3 < m < 0

Câu 35 : Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều. Tỉ số thể tích của khối chóp A’.ABC và khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là :

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 36 : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 2a và chiều cao của hình chóp là Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 37 : Cho hàm số y = x3 – 3x2 – mx + 2 . Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng (0;+∞) .

A. m = -3

B. m ≤ -3

C. m > -3

D. m < -3

Câu 38 : Cho hàm số y = mx4 + (m2 – 9)x2 + m . Tìm m để hàm số có 3 điểm cực trị

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 39 : Tìm tọa độ giao điểm của đường cong Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) và đường thẳng y = x + 2 .

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 40 : Cho hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) có đồ thị là (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại các giao điểm của (C) và đường thẳng y = x – 3 .

A. y = -x -3, y = -x + 1

B. y = x + 3, y = -x + 1

C. y = -x -3, y = x + 1

D. y = x + 3, y = -x + 1

Câu 41 : Hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) có đạo hàm là :

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

D. Kết quả khác

Câu 42 : Cho (H) là khối lăng trụ đứng tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a. Thể tích của (H) bằng:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 43 : Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại B. AB = 2a, BC = a. AA’ = Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) . Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ .

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 44 : Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng 2a . Tam giác SAB cân tại S và mặt bên (SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết SA bằng Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) . Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 45 : Cho tứ diện đều ABCD cạnh bằng a. Tính cosin góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 46 : Một hình hộp chử nhật ABCD.A’B’C’D’ nội tiếp mặt cầu, biết AB = a, AD = b , AA’ = c khi đó bán kính r của mặt cầu bằng:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 47 : Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình bình hành .SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết SA bằng Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) . Tính diện tích mặt cầu tâm I tiếp xúc mp(ABCD)(I là trung điểm của SC)

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 48 : Cho hình chử nhật ABCD có tâm O và AB = a, AD = Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) .Trên đường thẳng vuông góc mặt phẳng (ABCD) tại A, lấy điểm S sao cho SC hợp với (ABCD) một góc 45o. Gọi (S) là mặt cầu tâm O và tiếp xúc với SC. Thể tích khối cầu S bằng:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 49 : Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt của một hình lập phương cạnh a. Thể tích của khối trụ bằng:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 50 : Trong không gian cho tam giác vuông ABC vuông tại B góc Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) .Cạnh BC=a, khi quay tam giác ABC quanh cạnh AB thì đường gấp khúc ABC tạo thành hình nón tròn xoay. Thể tích của khối nón này bằng:

Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *