Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia môn Toán năm 2022 – Đề 19

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia môn Toán năm 2022 – Đề 18

Đồng hành với các em học sinh trong mùa thi quan trọng này, Tailieufree xin gửi tới các bạn Bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 môn Toán. Đây là tổng hợp các đề thi thử môn Toán 2021 từ các trường THPT trên cả nước, là tài liệu hay để bạn đọc cùng tham khảo và ôn tập cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Câu 1: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (α) có phương trình: x + y – z + 10 = 0. Tìm một điểm thuộc mặt phẳng (α) 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 2: Trong không gian tọa độ Oxyz, tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M(1;-2;9) lên mặt phẳng (Oxy).

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 3:  Chọn khẳng định sai trong các khẳng định dưới đây

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 4: Cho f(x) liên tục trên đoạn [a; b] và có đạo hàm là F(x). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 5: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hai vecto Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Tính Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 6: Tìm phần ảo của số phức Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 7: Trong không gian tọa độ Oxyz vớiba vecto đơn vị Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề),tính tọa độ vectơĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 8: Nêu công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x) (hàm y = f(x) liên tục trên [a; b]), trục Ox, đường thẳng x = a và đường thẳng x = b?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 9:  Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 10: Tìm phần thực của số phức Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 11: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1; 1; 1), B(2; 4; 3), C (3; 7; m). Tìm m để ba điểm A, B, C thẳng hàng.

A. m = 4.                           

B. m = 2.     

C. m = 5.                     

D. m = 3.

Câu 12: Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm f(x). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 13: Trong các số phức bên dưới, tìm số thuần ảo.

A. z = 2021i.                   

B. z = 3 – 4i.      

C. z = 2020 + 2021i.             

D. z = 1 + 2i.

Câu 14: Tính Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 15:  Trong không gian tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm M(1;1;-2) và có vectơ pháp tuyến Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 16:  Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (α) có phương trình: 4x + 6y – 2z – 7 = 0. Tìm một vectơ pháp tuyến của  mặt phẳng (α).

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 17: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau: y = x2 – 2x, y = -x2 + 4x, x = 0, x = 3.

A. 7.                       

B. 9.  

C. 6.                      

D. 8.

Câu 18: Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh ra bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường sau khi quay quanh OxĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề),y = 0, x = 0, x = 3.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 19: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau: y = x2– 2x, trục hoành, x = -1, x = 2.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 20:  TínhĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 21: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hai điểm M(4; 3; 2), N(1; 2; 3). Tính tọa độ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 22: Chọn khẳng định sai trong các khẳng định dưới đây

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 23:  Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 24: Điểm M trong hình ảnh bên dưới là điểm biểu diễn của số phức nào?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

A. z = 2 + 3i.         

B. z = 3 + 2i.        

C. z = 2i.             

D. z = -3 + 2i.

Câu 25: Tính Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 26: Tìm số phức liên hơp của số phức z = 4 + 5i.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 27:  Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 28: Tính độ dài của vecto Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 29:  Tìm F(x) là một nguyên hàm của hàm Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 30: Nêu công thức tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền D quay quanh trục hoành, biết D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x) (hàm y = f(x) liên tục trên [a; b]), trục Ox, đường thẳng x = a và đường thẳng x = b?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 31: Trong không gian tọa độ Oxyz, phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A(1; 0; 0), B(0; 2; 0), C(0; 0; 3), là phương trình nào trong các phương trình dưới đây?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 32: Tính Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 33: Tính Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 34: Biết D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x) (hàm y = f(x)liên tục trên [a; b]), trục Ox, đường thẳng x = a và đường thẳng x = b (xem hình vẽ bên dưới). Tính diện tích của miền D?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 35: Trong không gian tọa độ Oxyz, phương trình mặt phẳng đi qua ba điểmĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) là phương trình nào trong các phương trình dưới đây?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 36: Cho số phức z = 5 – 4i. Số phức đối của z có điểm biểu diễn hình học là

A. (5; 4).                       

B. (-5; -4).                    

C. (5; -4.)                  

D. (-5; 4).

Câu 37: Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) là đường tròn có tâm I và bán kính R lần lượt là :  

A.  I(-2; -1); R = 4.

B.  I(-2; -1); R = 2.

C.  I(2; -1); R = 4.

D.  I(2; -1); R = 2.

Câu 38: Cho Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) là một nguyên hàm của hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Tìm nguyên hàm của hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 39: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; 1; 1) và hai mặt phẳng (P): 2x – y + 3z – 1 = 0, (Q): y = 0. Viết phương trình mặt phẳng (R) chứa A, vuông góc với cả hai mặt phẳng (P) và (Q)?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 40: Trong không gian tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt cầu có đường kính là A, B, biết A(0;1;-3), B(4;3;1).

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 41: Cho hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) TínhĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 42: Cho tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) giả sử đặt t = 1 + x2 Tìm mệnh đề đúng?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 43: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số y = -x2 + 2x + 1 và y = 2x2 – 4x + 1 là

A.  6.                     

B.  7.                       

C.  5.                    

D.  4.

Câu 44: Tìm họ nguyên hàm của hàm số f(x) = tan5x

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 46: Phương trình đường thẳng song song với đường thẳng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) và cắt hai đường thẳng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 47:  Cho hàm số y = f(x) có f(x) liên tục trên nửa khoảng [0; +∞) thỏa mãn Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 48:  Khuôn viên trường THPT Hòa Bình có một bồn hoa hình tròn có tâm O. Một nhóm học sinh lớp 12 được giao thiết kế bồn hoa, nhóm này chia bồn hoa thành bốn phần, bởi hai đường Parabol có cùng đỉnh O và đối xứng nhau qua O. Hai đường Parabol này cắt đường tròn tại bốn điểm A, B, C, D tạo thành một hình vuông có cạnh bằng 4m (như hình vẽ). Phần diện tích S1, S2 dùng để trồng hoa, phần diện tích S3, S4 dùng để trồng cỏ (Diện tích được làm tròn đến hàng phần trăm). Biết kinh phí trồng hoa là 150 000 đồng/ 1 m2,   kinh phí trồng cỏ là 100 000 đồng/1 m2. Hỏi cả trường cần bao nhiêu tiền để trồng bồn hoa đó? (Số tiền làm tròn đến hàng chục nghìn). 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

A.  6 060 000 đồng

B.  3 270 000 đồng   

C.  3 000 000 đồng

D.  5 790 000 đồng

Câu 49:  Cho hàm số y = f(x) xác định trên Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) thỏa mãn điều kiện Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) f(0) = 1, f(1) = 2. Giá trị của biểu thức f(-1) + f(3) bằng

A. 3 + ln15                       

B. 4 + ln15                    

C. 2 + ln15          

D. ln15

Câu 50:  Cho số phức z thỏa mãn |z – 1 – i| = 1, số phức w thỏa mãnĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)  Tính giá trị nhỏ nhất của |z – w|.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

— HẾT —

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *