Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia môn Toán năm 2022 – Đề 17

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia môn Toán năm 2022 – Đề 16

Đồng hành với các em học sinh trong mùa thi quan trọng này, Tailieufree xin gửi tới các bạn Bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 môn Toán. Đây là tổng hợp các đề thi thử môn Toán 2021 từ các trường THPT trên cả nước, là tài liệu hay để bạn đọc cùng tham khảo và ôn tập cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Câu 1. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau: 

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang.

B. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang y = 4.

C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.

D. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng x = 0.

Câu 2Cho hàm số y = ex. Mệnh đề nào sau đây sai ?

A. Đồ thị hàm số đi qua điểm A(1; 0).

B. Tập xác định của hàm số là D = R.

C. Hàm số có đạo hàm y’ = ex , ∀x ∈ R.

D. Đồ thị hàm số nhận trục hoành là tiệm cận ngang.

Câu 3. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng 2a. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB’ và CD’ bằng

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 4. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có BA =a; BC = 2a; BB’ = 3a. Thể tích V của khối hộp chữ nhật  ABCD.A’B’C’D’ bằng

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 5.Cho hàm số y = f(x) liên tục trên  và có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ:

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Hàm số đã cho đồng biến trong khoảng nào dưới đây?

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 6. Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất là

A. x = -3.                     

B. x = -1.    

C. y = -3.                     

D.  y = 4.

Câu 7. Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có diện tích đáy bằng 2a2, đường cao bằng 3a. Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’  là.

A. a3.                          

B. 6a3.     

C. 12a3.                        

D. 2a3.

Câu 8. Cho hàm số f(x) xác định trên R \, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình f(x) = m – 1 có ba nghiệm thực phân biệt.

A. m ∈ (2;4).                

B. m ∈ [2;4).            

C. m ∈ (1;3).                

D. m ∈ [1;3).

Câu 10. Trong không gian Oxyz, ChoBộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất Tọa độ vectơ là  

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 11. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.

B. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 1.

C. x = 5 là điểm cực đại của hàm số.

D. Hàm số có ba điểm cực trị.

Câu 12. Thể tích của khối cầu có bán kính R là

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 13. Tìm Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất?

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 14. Biểu thức Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 15. Tập xác định của hàm sốBộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất là

A. D = (2021; +∞).

B. D = (0; +∞).

C. D = [0; +∞).

D. D = (0; +∞)\.

Câu 16. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R? 

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 17.Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số f(x)  = x2?

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 18. Tập nghiệm S của bất phương trình Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 19. Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(2;0;0), B(0;4;0), C(0;0;6). Tính thể tích V của tứ diện OABC?

A. V = 48(đvtt).             B. V = 24(đvtt).                  

C. V = 8(đvtt).              DV = 16(đvtt).

Câu 20. Cho cấp số cộng (un) có u3 = -7 và u4 = -4. Tìm công sai d của cấp số cộng đã cho.

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 21. Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất.

A. 3.                     

B. 1.  

C. 2.                     

D. 0.

Câu 22. Số cách chọn đồng thời 4 người từ một nhóm có 11 người là

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 23. Cho hàm số f(x) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên [-2;0] là:

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

A. -1.                 

B.0.    

C. 2.                  

D.-2.

Câu 24. Tập xác định của hàm số Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhấtlà:

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 25. Phương trình 4x – 1 = 16 có nghiệm là:

A.x = 4.                

B. x = 2.  

C. x = 5.               

D. x = 3.

Câu 26. Cho hàm số f(x) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Điểm cực đại của hàm số là:

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

A. x = 3 .                     

B. x = 1 .  

C. x = 0 .                     

D. x = -1.

Câu 27. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên đoạn [0; 1] của hàm số y = 2x3 – 3x2 + 20202021. Giá trị của biểu thức P = M – m bằng

A. -1.                              

B.1.             

C. 20202021 + 1.         

D. 20202021 – 1.

Câu 28. Cho b là số thực dương tùy ý. Mệnh đề nào sau đây sai?

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 29. Cho hình nón có bán kính đáy bằng r, đường sinh bằng l và chiều cao bằng h. Diện tích xung quanh của hình nón đó bằng

A. 2πrh.                  

B. πrh.

C. 2πrl.                  

D. πrl.

Câu 30. Đồ thị hàm số nào dưới đây là đường cong trong hình bên?

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 31. Trong không gian Oxyz, cho A(1;0;-2), B(2;-3;1). Tọa độ vectơ Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

A. (3;-3;-1).           

B. (-1;3;-3).  

C. (1;-3;-3).           

D. (1;-3;3).

Câu 32Cắt một hình trụ bằng một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông cạnh 3a. Diện tích xung quanh của hình trụ đó là:

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 33. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1;2;0), B(-1;3;5). Gọi I(a; b; c) là điểm thỏa mãnBộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất  . Khi đó, giá trị của biểu thức a + 2b + 2c bằng:

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 34. Cho a, b là số thực dương vàa > 1, a ≠ b thỏa mãn  logab = 3 . Giá trị của biểu thức Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất  bằng:  

A. -3.                   

B. 0.      

C. 5.                    

D. 2.

Câu 35. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a. Biết Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhấtGọi E là điểm thỏa mãnBộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất Góc giữa (BED) và (SBC) bằng 60°. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SCDE bằng

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 36. Trong không gian Oxyz, cho hình chóp S.ABC có S(2;3;1) và G(-1;2;0) là trọng tâm tam giác ABC. Gọi A’, B’, C’ lần lượt là các điểm thuộc các cạnh SA, SB, SC sao cho Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất. Mặt phẳng  cắt SG tại G’. Giả sử . Giá trị của biểu thức a + b + c bằng

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 37. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 8 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để số được chọn có chữ số hàng đơn vị chia hết cho 3 và tổng các chữ số của số đó chia hết cho 13?

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 38. Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục trên R và bảng biến thiên của hàm số f'(x) như sau:

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

   Hỏi hàm số Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất có bao nhiêu điểm cực tiểu ?

A. 9.                       

B. 4.           

C. 7.                       

D. 5.

Câu 39. Cho hàm số Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất(m là tham số thực ) Thỏa mãn Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhấtMệnh đề nào dưới đây là đúng ?

A.  m < -11.           

B. m = -12.    

C. m > -8.            

D. m < -8.

Câu 40. Biết Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất. Với mọi số thực a ≠ 0, mệnh đề nào sau đây đúng?

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 41. Cho hàm số f(x) = ax3 + bx2 + cx + d , (a, b, c, d là cácsố thực a ≠ 0) có đồ thị f'(x) như hình bên. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để hàm số Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất nghịch biến trên nửa khoảng [1; + ∞)?

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

A. 0.                         

B. 1.            

C. 2020.                      

D. 2021.

Câu 42Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông cân tại B với AB = a. Hình chiếu vuông góc của A’ lên mặt phẳng (ABC) là điểm H trên cạnh AB sao cho HA = 2HB. Biết Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất. Tính khoảng cách giữa đường thẳng AA’ và BC theo a.

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 43. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 2a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SA = a. Gọi M, K lần lượt là trọng tâm tam giác SAB, SCD; N là trung điểm của BC. Thể tích khối tứ diện S.MNK bằng

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 44. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất đồng biến trên [5; + ∞)?

A. 3.                         

B.2.  

C.8.                          

D. 9.

Câu 45. Biết rằng F(x) là một nguyên hàm trên R của hàm số Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất thỏa mãn Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất. Giá trị nhỏ nhất của hàm số F(x)  bằng

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 46. Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(-3;0;0), B(0;-4;0). Gọi I, J lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp của tam giác .Tính độ dài đoạn thẳng IJ

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 47Cho hàm số f(x) liên tục trên R và có đồ thị như hình dưới đây: 

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Số nghiệm của phương trình Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

A. 16.                        

B. 17.                    

C. 15.                         

D. 18.

Câu 48. Cho hình nón có chiều cao bằng 3a, biết rằng khi cắt hình nón đã cho bởi một mặt phẳng đi qua đỉnh hình nón và cách tâm của đáy hình nón một khoảng bằng a, thiết diện thu được là một tam giác vuông. Tính thể tích của khối nón được giởi hạn bởi hình nón đã cho bằng:

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 49. Cho phương trình Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (m là tham số). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m lớn hơn -2021 sao cho phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn x+ x2 >10?

A. 2022.                      

B. 2019.                           

C. 2020.                      

D. 2021. 

Câu 50. Cho hàm số Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) thỏa mãn Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất Giá trị lớn nhất của hàm số Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất bằng

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

— HẾT–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *