Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 – Đề 7

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 – Đề 6

Để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 sắp tới, việc luyện đề là rất quan trọng. Nhằm giúp các em ôn thi hiệu quả, Tailieufree giới thiệu Chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi khác nhau, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Câu 1. Trong thời kì Chiến tranh lạnh, quốc gia nào ở châu Âu trở thành tâm điểm đối đầu giữa hai cực Xô – Mĩ? 

    A. Đức.                            

    B. Pháp.                   

    C. Anh.                        

    D. Hy Lạp. 

Câu 2.Một trong những mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là

    A. trừng trị các hoạt động gây chiến tranh.         

    B. thúc đẩy quan hệ thương mại tự do.

    C. duy trì hòa bình và an ninh thế giới.               

    D. ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường.

Câu 3. Giữ vai trò trụ cột trong chiến tranh chống phát xít là

    A. Liên Xô, Mĩ, Trung Quốc.                              

    B. Anh, Pháp, Mĩ.

    C. Liên Xô, Mĩ, Anh.            

    D. Anh, Pháp, Trung Quốc.

Câu 4. Thỏa thuận của Hội nghị Ianta xác định vĩ tuyến 38 độ Bắc làm ranh giới chia cắt

    A. Nhật Bản.                     

    B. Trung Quốc.          

    C. Đức.                          

    D. Triều Tiên.

Câu 5. Ngày 1/10/1949 diễn ra sự kiện gì trong lịch sử Trung Quốc?

    A. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập.

    B. Viên Thế Khải nhậm chức Đại tổng thống Trung Hoa Dân quốc.

    C. Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua đường lối cải cách – mở cửa.

    B. Vua Phổ Nghi tuyên bố thoái vị, chế độ phong kiến chuyên chế sụp đổ.

Câu 6. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai đã khiến khu vực này được mệnh danh là

    A. “Lục địa bùng cháy”.                                    

    B. “Lục địa mới trỗi dậy”.

    C. “Lục địa thức tỉnh”.                                                

    D. “Lục địa bão táp”.

Câu 7Ngày 26/1/1950 diễn ra sự kiện gì trong lịch sử Ấn Độ?

    A. Cuộc khởi nghĩa của 2 vạn thủy binh ở Bom-bay.

    B. Thực dân Anh trao quyền tự trị cho Ấn Độ theo “phương án Maobáttơn”.

    C. Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa.

    D. Hai nhà nước tự trị Ấn Độ và Pakixtan được thành lập.

Câu 8. Trọng tâm của đường lối đổi mới ở Trung Quốc (1978 – 2000) là

    A. phát triển kinh tế.            

    B. phát triển kinh tế, chính trị.

    C. cải tổ chính trị.                                                

    D. phát triển văn hóa, giáo dục.

Câu 9. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với danh nghĩa lực lượng Đồng minh, quân đội nước nào đã chiếm đóng Nhật Bản?

    A. Quân đội Anh.                                                 

    B. Quân đội Mĩ.             

    C. Quân đội Pháp.                                               

    . Quân đội Liên Xô.

Câu 10. Sự phát triển và tác động của các công ty xuyên quốc gia là một trong những biểu hiện của xu thế

    A. hợp tác và đấu tranh.                                              

    B. toàn cầu hóa.

    C. hòa hoãn tạm thời.                                           

    D. đa phương hóa.

Câu 11. Trong chiến lược “Cam kết và mở rộng” (thập niên 90 của thế kỉ XX), để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, Mĩ

    A. tăng cường tính năng động của nền kinh tế.    

    B. sử dụng lực lượng quân đội mạnh.

    C. sử dụng khẩu hiệu chống chủ nghĩa khủng bố.                                   

    D. sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ”.

Câu 12. Trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh, để xây dựng sức mạnh thực sự, các quốc gia trên thế giới đều tập trung vào

    A. phát triển kinh tế.                                         

    B. hội nhập quốc tế. 

    C. phát triển quốc phòng.                                  

    D. ổn định chính trị.

Câu 13. Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại đã và đang đưa loài người chuyển sang thời đại văn minh 

    A. thương mại.                  

    B. công nghiệp.         

    C. dịch vụ.                      D. trí tuệ. 

Câu  14. Một trong những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa là 

    A. tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc.        

    B. kìm hãm sự phát triển lực lượng sản xuất.

    C. hạn chế sự chuyển biến về cơ cấu kinh tế.      

    D. hạn chế sự tăng trưởng kinh tế. 

Câu 15. Trong những năm 1973 – 1991, sự phát triển kinh tế Nhật Bản thường xen kẽ với những giai đoạn suy thoái ngắn, chủ yếu do

    A. thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp đáng kể.

    B. tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới.

    C. sự cạnh tranh của Mĩ và các nước Tây Âu.

    D. sự cạnh tranh mạnh mẽ của Trung Quốc và Ấn Độ.

Câu 16. Sau khi giành được độc lập, nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh tế hướng nội với mục tiêu

    A. khôi phục sự phát triển của các ngành công nghiệp nặng ở các nước.

    B. nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.

    C. nhanh chóng vươn lên trở thành những nước công nghiệp mới (NICs).

    D. thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp nhẹ trong nước.

Câu 17. Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, sự kiện nào dưới đây góp phần làm giảm rõ rệt tình hình căng thẳng ở châu Âu?

    A. Sự thành lập của Cộng đồng châu Âu (EC).

    B. Sự tan rã của tổ chức Hiệp ước Vácsava. 

    C. Sự giải thể của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).

    D. Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức.

Câu 18. Yếu tố nào dưới đây quyết định sự thành công của Liên Xô trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1946 – 1950)?

    A. Nhân dân Liên Xô có tinh thần tự lực, tự cường.

    B. Liên Xô nhận được sự giúp đỡ, viện trợ của Mĩ.

    C. Liên Xô có tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào.

    D. Liên Xô là nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 19. Sự kiện ngày 11/9 ở Mĩ đã đặt ra cho các quốc gia – dân tộc trên thế giới mối lo về

    A. tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng.

    B. chiến tranh và xung đột diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới.

    C. sự xuất hiện và hoạt động của chủ nghĩa khủng bố.

    D. nguy cơ cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Câu 20. Sự cải thiện quan hệ với Liên Xô và Trung Quốc đầu thập niên 70 của thế kỉ XX là biểu hiện của việc Mĩ

    A. củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa. 

    B. điều chỉnh chính sách đối ngoại trong thời kì Chiến tranh lạnh. 

    C. tranh thủ sự ủng hộ của hai nước nhằm giải quyết vấn đề Campuchia.

    D. từng bước không chế và chi phối hai cường quốc xã hội chủ nghĩa. 

Câu 21. Đối với Trung Quốc, sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10/1949) có ý nghĩa như thế nào?

    A. Đánh dấu cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở Trung Quốc đã hoàn thành triệt để.

    B. Lật đổ chế độ phong kiến, đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.

    C. Đưa Trung Quốc trở thành nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở châu Á.

    D. Đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Câu 22.  Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại có nguồn gốc sâu xa từ

    A. những đòi hỏi ngày càng cao của cuộc sống và sản xuất.

    B. sự mất cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. 

    C. yêu cầu giải quyết tình trạng khủng hoảng kinh tế thế giới.

    D. nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các quốc gia.

Câu 23. Đặc điểm nổi bật của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

    A. chống lại chế độ độc tài thân Mĩ.                   

    B. chống lại chế độ độc tài Batixta.

    C. chống lại chế độ thực dân Tây Ban Nha.                                             

    D. chống lại chế độ thực dân Bồ Đào Nha.

Câu 24. Biến đổi đầu tiên có tính chất bước ngoặt của Trung Quốc sau Chiến tranh thế giới hai là

    A. công cuộc cải cách – mở cửa Trung Quốc.      

    B. thử thành công bom nguyên tử.

    C. thu hồi chủ quyền đối với Hồng Kông và Ma Cao.

    D. sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Câu 25. Tháng 8 – 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập là biểu hiện rõ nét của xu thế nào?

    A. Toàn cầu hóa.                                              

    B. Liên kết khu vực. 

    C. Hòa hoãn Đông – Tây.                                  

    D. Đa cực, nhiều trung tâm. 

Câu 26. Yếu tố tác động đến xu hướng liên kết kinh tế trên thế giới nửa sau thế kỉ XX là sự

    A. xuất hiện và ngày càng phát triển của các công ty độc quyền. 

    B. hình thành các trung tâm kinh tế – tài chính – quân sự lớn. 

    C. phát triển của cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại.

    D. xuất hiện và chi phối nền kinh tế thế giới của tư bản tài chính. 

Câu 27. Ý nào không phải là nội dung của Đường lối chung trong công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc?

    A. Tiến hành cải cách và mở cửa.

    B. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.

    C. Xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

    D. Tích cực chạy đua vũ trang, tăng cường an ninh quốc phòng.

Câu 28. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949)?

    A. Phá thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mĩ.

    B. Làm đảo lộn hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mĩ.

    C. Sự phát triển vượt bậc của nền khoa học – kĩ thuật Xô viết.

    D. Tạo ra thế cân bằng về vũ khí nguyên tử giữa Mĩ và Liên Xô.

Câu 29. Ý nào dưới đây không phù hợp khi giải thích về: quá trình mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN được đẩy mạnh từ đầu những năm 90 thế kỉ XX?

    A. Chống lại sự hình thành trật tự “đa cực” nhiều trung tâm sau Chiến tranh lạnh.

    B. Quan hệ giữa ba nước Đông Dương với ASEAN đã được cải thiện tích cực.

    C. Chiến tranh lạnh đã kết thúc, xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ.

    D. Thực hiện hợp tác phát triển có hiệu quả theo các nguyên tắc của Hiệp ước Bali.

Câu 30. Nội dung nào dưới đây không phải là vấn đề cấp bách đặt ra đối với các cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh vào đầu năm 1945?

    A. Nhanh chóng đánh bại chủ nghĩa phát xít.            

    B. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.

    C. Phân chia thành quả chiến thắng.                      

    D. Ký hòa ước với các nước bại trận.

Câu 31. Yếu tố nào sau đây quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á   sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

    A. Sự suy yếu của các nước đế quốc chủ nghĩa phương Tây.

    B. Ý thức độc lập và sự lớn mạnh của các lực lượng dân tộc.

    C. Sự viện trợ, giúp đỡ trực tiếp của Liên Xô.

    D. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng phát triển.

Câu 32. Ngoài việc giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế, Kế hoạch Mácsan của Mĩ (1947) còn nhằm tập hợp các nước Tây Âu vào

    A. liên minh kinh tế đối lập với các nước xã hội chủ nghĩa.

    B. liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu.

    C. liên minh chính trị chống Liên Xô và các nước Đông Âu.

    D. tổ chức chính trị-quân sự chống lại phe xã hội chủ nghĩa.

Câu 33. Một trong những yếu tố tác động đến sự hình thành trật tự thế giới giai đoạn sau Chiến tranh lạnh là

    A. tư bản tài chính xuất hiện và chi phối nền kinh tế thế giới. 

    B. các trung tâm kinh tế – tài chính Tây Âu và Nhật Bản ra đời. 

    C. sự phát triển của các cường quốc và Liên minh châu Âu (EU). 

    D. sự xuất hiện và ngày càng mở rộng của các công ty độc quyền.

Câu 34. Nội dung nào không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu?

    A. Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí.

    B. Không bắt kịp bước phát triển của khoa học – kĩ thuật tiên tiến.

    C. Sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước.

    D. Chế độ xã hội chủ nghĩa không phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Câu 35. Yếu tố nào dưới đây tác động tới sự thành bại của Mĩ trong nỗ lực vươn lên xác lập trật tự thế giới đơn cực giai đoạn sau Chiến tranh lạnh?

    A. Sự mở rộng không gian địa lý của hệ thống xã hội chủ nghĩa. 

    B. Sự hình thành của các trung tâm kinh tế Tây Âu và Nhật Bản. 

    C. Tương quan lực lượng giữa các cường quốc trên thế giới. 

    D. Sự xuất hiện và ngày càng phát triển của các công ty độc quyền.

Câu 36. Kết quả cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á trong năm 1945 chứng tỏ 

    A. lực lượng vũ trang giữ vai trò quyết định.       

    B. điều kiện khách quan giữ vai trò quyết định.

    C. tầng lớp trung gian đóng vai trò nòng cốt.      

    D. Điều kiện chủ quan giữ vai trò quyết định.

Câu 37. Điểm tương đồng trong công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc với công cuộc cải tổ ở Liên Xô và đổi mới đất nước ở Việt Nam là

    A. tiến hành cải tổ về chính trị, cho phép đa nguyên đa đảng.

    B. lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, mở rộng hội nhập quốc  tế.

    C.đều tiến hành khi đất nước lâm vào tình trạng không ổn định, khủng hoảng kéo dài.

    D. Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo, kiên trì theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Câu 38. Nhận xét nào dưới đây phù hợp với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

    A. Đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của các chính đảng vô sản. 

    B. Diễn ra liên tục, sôi nổi với các hình thức đấu tranh khác nhau. 

    C. Xóa bỏ được hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân mới.

    D. Bùng nổ sớm nhất và phát triển mạnh tại khu vực Nam Phi. 

Câu 39. Biến đổi nào dưới đây không chứng tỏ phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới?

    A. Từ những nước thuộc địa, hơn 100 quốc gia đã giành được độc lập.

    B. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ hoàn toàn.

    C. Sau khi giành độc lập, các quốc gia đều tiến lên chủ nghĩa xã hội.

    D. Trật tự hai cực Ianta bị xói mòn do sự ra đời của các quốc gia độc lập.

Câu 40. So với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sự phát triển của Liên minh châu Âu (EU) có điểm khác biệt gì?

    A. Quá trình hợp tác, mở rộng thành viên diễn ra khá lâu dài.

    B. Hạn chế sự can thiệp và chi phối của các cường quốc. 

    C. Hợp tác, giúp đỡ các nước trong khu vực phát triển kinh tế.

    D. Diễn ra quá trình nhất thể hóa trong khuôn khổ khu vực. 

ĐÁP ÁN

1 – A

2 – C

3 – C

4 – D

5 – A

6 – A

7 – C

8 – A

9 – B

10 – B

11 – D

12 – A 

13 – D

14 – A 

15 – B

16 – B

17 – D

18 – A

19 – C

20 – B

21 – D

22 – A

23 – A

24 – D

25 – B

26 – C

27 – D

28 – B

29 – A

30 – D

31 – B

32 – B

33 – C

34 – D

35 – C

36 – D

37 – C

38 – B

39 – C

40 – D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *