Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 – Đề 19

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 – Đề 18

Đây là bộ đề thi mang tính chất thực tiễn cao, giúp các thầy cô và các em học sinh luyện thi THPT Quốc Gia môn Lịch sử cử có một tài liệu bám sát đề thi để đạt được thành tích cao, mang lại vinh dự cho bản thân, gia đình và nhà trường. Bộ đề gồm nhiều câu hỏi hay được các thầy cô trên cả nước sưu tầm và sáng tác, ôn luyện qua sẽ giúp các em có thêm nhiều kiến thức từ đó thêm yêu thích và học giỏi môn học này.

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Hội nghị Ianta (tháng 2/1945) được triệu tập vào thời điểm cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai

A. mới bùng nổ.                          

B. đang ở giai đoạn ác liệt.

C. bước vào giai đoạn kết thúc.     

D. đã kết thúc.

Câu 2: “…duy trì hòa bình an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành sự hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.”

Nội dung trên là mục tiêu hoạt động của tổ chức nào?

A. Liên hợp quốc.                        

B. Hiệp hội các nước Đông Nam Á.

C. Liên minh châu Âu.                 

D. Hội Quốc liên.

Câu 3Một trong những cơ sở của sự hợp tác, giúp đỡ giữa Liên Xô và các nước Đông Âu là

A. cùng chung mục tiêu tiến lên chủ nghĩa tư bản.

B. cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin.

C. có chung mục đích đàn áp phong trào cách mạng thế giới.

D. đều nhận được sự giúp đỡ, viện trợ của Mĩ và các nước phương Tây.

Câu 4Năm 1945, những quốc gia ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập là

A. Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a.                      

B. Việt Nam, Cam-pu-chia, Thái Lan.

C. Thái Lan, Phi-líp-pin, Xin-ga-po.                 

D. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.

Câu 5Bốn “con rồng” của kinh tế châu Á từ nửa sau thế kỉ XX đến nay là

A. Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ.

B. Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ.

C. Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Xingapo.

D. Xingapo, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc.

Câu 6Từ những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào dưới đây?

A. Cách mạng xanh.                               

B. Cách mạng chất xám.

C. Cách mạng công nghệ.                      

D. Cách mạng công nghiệp.

Câu 7Tháng 7/1997, Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với

A. Đài Loan.           

B. Hồng Kông.        

C. Ma Cao.             

D. Thượng Hải.

Câu 8Trong những năm 50 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, nền kinh tế Mĩ, Nhật Bản và Tây Âu đạt được sự tăng trưởng nhanh chủ yếu là do

A. lãnh thổ rộng lớn, giàu tài nguyên thiên nhiên.

B. áp dụng tiến bộ khoa học – kĩ thuật vào sản xuất.

C. chi phí quốc phòng thấp (khoảng 1% GDP).

D. nhận được sự giúp đỡ, viện trợ của các nước Tây Âu.

Câu 9Điểm nổi bật về kinh tế của các nước Tây Âu vào đầu những năm 50 của thế kỉ XX là gì?

A. Kinh tế lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng.

B. Kinh tế được phục hồi nhưng ngày càng lệ thuộc vào Mĩ.

C. Vươn lên trở thành trung tâm kinh tế – tài chính lớn thứ ba thế giới.

D. Sự phát triển kinh tế thường xen kẽ với các cuộc khủng hoảng, suy thoái ngắn.

Câu 10: Sự ra đời tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO, 1949) và tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955) là hệ quả trực tiếp của

A. các cuộc chiến tranh cục bộ trên thế giới. 

B. xung đột vũ trang giữa Tây Âu và Đông Âu. 

C. cuộc Chiến tranh lạnh do Mĩ phát động. 

D. chiến lược Ngăn đe thực tế của Mĩ.

Câu 11: Đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật từ những năm 70 của thế kỉ XX là 

A. hệ thống tự động hóa đã thay thế hoàn toàn sức lao động con người.

B. sự phổ biến của các công nghệ như: vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo,…

C. công nghệ bước đầu được ứng dụng trong hoạt động sản xuất.

D. cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học – kĩ thuật.

Câu 12: Một trong những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa là 

A. kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất.

B. hạn chế sự chuyển biến về cơ cấu kinh tế. 

C. hạn chế sự tăng trưởng kinh tế. 

D. tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc. 

II. Tự luận

Câu 1: Hãy nêu các giai đoạn của phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945 và một số sự kiện lịch sử tiêu biểu của mỗi giai đoạn. Vì sao phong trào giải phóng dân tộc đã góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ II?

Câu 2: Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục đích và nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc? Nêu những việc làm của Liên Hợp Quốc giúp đỡ nhân dân Việt Nam mà em đã biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *